Ruština

Rozsah:
48 vyučovacích hodín
Termín konania:
16.09.2024 - 20.12.2024
Dni konania:
pondelok a streda alebo utorok a štvrtok
Čas konania:
čas podľa dohody
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
180,-€
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
rôzni
Cieľová skupina:
dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov
Požadované vzdelanie:
bez obmedzenia
Doklad o ukončení:
možnosť získať certifikát AVZV na príslušnej úrovni ovládania jazyka
Cieľ kurzu:
Absolvent jednotlivých modulov jazykového kurzu dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom.

Kurz ruštiny je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu účastníkov jazykového vzdelávania. Pozostáva z ôsmich modulov – od A1 po B2.
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.

Radi zodpovieme Vaše otázky