RuštinaRozsah: 48 vyučovacích hodín

Termín konania: 11.09.2023 - 22.12.2023 

Dni konania: pondelok a streda alebo utorok a štvrtok

Čas konania: čas podľa dohody

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 180,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: možnosť získať certifikát AVZV na príslušnej úrovni ovládania jazyka

Cieľ kurzu: Absolvent jednotlivých modulov jazykového kurzu dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom.Kurz ruštiny je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu účastníkov jazykového vzdelávania. Pozostáva z ôsmich modulov – od A1 po B2.
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.


Radi zodpovieme Vaše otázky