mzdové účtovníctvo kurz

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Lektor:

rôzni lektori

špecialisti na účtovníctvo

Najbližsie termíny:

Žiadne Udalosti
Udalosti
  • Žiadne udalosti

Obsah:

Kurz  MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby, ktoré majú záujem sa naučiť všetko potrebné zo mzdového účtovníctva alebo pracovať v mzdovej účtarni.

Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2018/31/1.

Prihláška:

Možnosť prihlásenia sa najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu

on-line prihláška mailomtelefonickyosobne

Úhrada:

poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-05061802 KS-0308

Organizácia:

zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

Podrobný obsah:


Dni a časy konania:

 

organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí vždy prvý deň kurzu tak aby zohľadnil možnosti všetkých prihlásených.
Popis:

Počet hodín: 40 vyučovacích hodín

Cieľ kurzu:

Obsah vzdelávania:
Mzdové účtovníctvo v SR
Pracovnoprávne vzťahy
Dohody / Mzda
Poistenie – sociálne, zdravotné
Zdaňovanie
Mzdovo-personálna problematika
Vnútroorganizačné smernice
Príklad

Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, cvičeniami.


Mnimálne požadované vzdelanie:

 

Stredoškolské vzdelanie s maturitou


Profil absolventa:

 

Absolvent vie viesť agendu mzdového účtovníctva.

Priestor pre Vaše otázky: