MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Lektor:

rôzni lektori

špecialisti na účtovníctvo

Najbližsie termíny:

Mzdové účtovníctvo

 • 07.05.2024 - 07.06.2024
 • 16:00 - 20:00
 • Zvolen
 • Akadémia vzdelávania Zvolen
 • 220,-€
 • Online prihláška

  Mzdové účtovníctvo

 • 08.05.2024 - 07.06.2024
 • 16:00 - 20:00
 • Banská Bystrica
 • Banská Bystrica
 • 200,-€
 • Online prihláška

  Udalosti
 • Mzdové účtovníctvo
  • 07.05.2024 - 07.06.2024
  • 16:00 - 20:00
  • Zvolen
  • Akadémia vzdelávania Zvolen
  • Námestie SNP 25
  • 220,-€
  • Online prihláška

 • Mzdové účtovníctvo
  • 08.05.2024 - 07.06.2024
  • 16:00 - 20:00
  • Banská Bystrica
  • Banská Bystrica
  • Banská Bystrica
  • 200,-€
  • Online prihláška

 • Obsah:

  Kurz  MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby, ktoré majú záujem sa naučiť všetko potrebné zo mzdového účtovníctva alebo pracovať v mzdovej účtarni.

  Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2018/31/1.

  Prihláška:

  Možnosť prihlásenia sa najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu

  on-line prihláška mailomtelefonickyosobne

  Úhrada:

  poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
  Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
  Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-05061802 KS-0308

  Organizácia:

  zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

  Podrobný obsah:


  Dni a časy konania:

   

  organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí vždy prvý deň kurzu tak aby zohľadnil možnosti všetkých prihlásených.
  Popis:

  Počet hodín: 40 vyučovacích hodín

  Cieľ kurzu:

  Obsah vzdelávania:
  Mzdové účtovníctvo v SR
  Pracovnoprávne vzťahy
  Dohody / Mzda
  Poistenie – sociálne, zdravotné
  Zdaňovanie
  Mzdovo-personálna problematika
  Vnútroorganizačné smernice
  Príklad

  Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, cvičeniami.


  Mnimálne požadované vzdelanie:

   

  Stredoškolské vzdelanie s maturitou


  Profil absolventa:

   

  Absolvent vie viesť agendu mzdového účtovníctva.

  Priestor pre Vaše otázky: