kurz Lektor Zvolen

Kurz LEKTOR

Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých

Lektor:

PaedDr. Novodomcová

Mgr. Horánsky

Najbližšie termíny:

Žiadne Udalosti
 • Kurzy a školenia pre vás pripravujemei
 • Obsah:

  Kurz  LEKTOR je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby pôsobiace ako lektori alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých. Rozsah programu je 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne) .

  Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2017/96/1.

  Prihláška:

  Môžete využiť niektorú z viacerých možností ako sa prihlásiť nktorýkoľvek z našich kurzov:

  Využite našu online prihlášku.

  Prihláste sa prostrednícvom emailu na adrese avzv@avzvolen.sk

  Zavolajte nám v pracovných dňoch v čase 08:00 – 17:00 na telefóne čísla +421902930206 alebo +421902930207.

  Alebo nás navštívte osobne na adrese Nám. SNP 25 Zvolen.

  Úhrada:

  poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
  Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.

  Organizácia:

  zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

  Podrobný obsah:


  Dni a časy konania:


  organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí
  vždy prvý deň kurzu o 15,30 hod krátke organizačné stretnutie
  Popis:

  Počet hodín: 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne)

  Cieľ kurzu: – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
  – vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
  – poznať zákonitosti tvorby učiva
  – vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
  – vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
  – naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
  – spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
  – vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
  – poznať zásady hodnotenia účastníkov
  – poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
  – vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

   

  Metódy výučby: cca polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.


  Spôsob ukončenia:


  Záverečná skúška pozostáva z testu, hodnotenia zadaných úloh, práce a rozboru lektorského vystúpenia každého účastníka.

  Profil absolventa:


  Absolvent môže vzdelávať dospelých poslucháčov vo svojom odbore na úrovni získaného odborného vzdelania.

  Priestor pre Vaše otázky: