kurz Lektor Zvolen

Kurz LEKTOR

Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých

Lektor:

PaedDr. Novodomcová

Mgr. Horánsky

Najbližšie termíny:

Žiadne Udalosti
  • Kurzy a školenia pre vás pripravujemei

Obsah:

Kurz  LEKTOR je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby pôsobiace ako lektori alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých. Rozsah programu je 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne) .

Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2017/96/1.

Prihláška:

Môžete využiť niektorú z viacerých možností ako sa prihlásiť nktorýkoľvek z našich kurzov:

Využite našu online prihlášku.

Prihláste sa prostrednícvom emailu na adrese avzv@avzvolen.sk

Zavolajte nám v pracovných dňoch v čase 08:00 – 17:00 na telefóne čísla +421902930206 alebo +421902930207.

Alebo nás navštívte osobne na adrese Nám. SNP 25 Zvolen.

Úhrada:

poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.

Organizácia:

zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

Podrobný obsah:


Dni a časy konania:


organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí
vždy prvý deň kurzu o 15,30 hod krátke organizačné stretnutie
Popis:

Počet hodín: 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne)

Cieľ kurzu: – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
– vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
– poznať zákonitosti tvorby učiva
– vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
– vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
– naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
– spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
– vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
– poznať zásady hodnotenia účastníkov
– poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
– vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

 

Metódy výučby: cca polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.


Spôsob ukončenia:


Záverečná skúška pozostáva z testu, hodnotenia zadaných úloh, práce a rozboru lektorského vystúpenia každého účastníka.

Profil absolventa:


Absolvent môže vzdelávať dospelých poslucháčov vo svojom odbore na úrovni získaného odborného vzdelania.

Priestor pre Vaše otázky: