Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207
kurz Lektor Zvolen

Kurz LEKTOR

Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých

Lektor:

PaedDr. Novodomcová

Mgr. Horánsky

Najbližšie termíny:

Žiadne Udalosti
  • Kurzy a školenia pre vás pripravujemei

Obsah:

Kurz  LEKTOR je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby pôsobiace ako lektori alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých. Rozsah programu je 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne) .

Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2017/96/1.

Prihláška:

Môžete využiť niektorú z viacerých možností ako sa prihlásiť nktorýkoľvek z našich kurzov:

Využite našu online prihlášku.

Prihláste sa prostrednícvom emailu na adrese avzv@avzvolen.sk

Zavolajte nám v pracovných dňoch v čase 08:00 – 17:00 na telefóne čísla +421902930206 alebo +421902930207.

Alebo nás navštívte osobne na adrese Nám. SNP 25 Zvolen.

Úhrada:

poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.

Organizácia:

zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

Podrobný obsah:


Dni a časy konania:


organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí
vždy prvý deň kurzu o 15,30 hod krátke organizačné stretnutie
Popis:

Počet hodín: 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne)

Cieľ kurzu: – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
– vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
– poznať zákonitosti tvorby učiva
– vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
– vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
– naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
– spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
– vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
– poznať zásady hodnotenia účastníkov
– poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
– vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

Metódy výučby: cca polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.


Spôsob ukončenia:


Záverečná skúška pozostáva z testu, hodnotenia zadaných úloh, práce a rozboru lektorského vystúpenia každého účastníka.

Profil absolventa:


Absolvent môže vzdelávať dospelých poslucháčov vo svojom odbore na úrovni získaného odborného vzdelania.

Priestor pre Vaše otázky:

Summary
Akreditovaný kurz Lektor
User Rating
5 based on 3 votes
Service Type
Akreditovaný kurz Lektor
Provider Name
Akadémia vzdelávania Zvolen,
Námestie SNP 25,Zvolen,Banskobystrický kraj-96001,
Telephone No.+421902930206, +421902930207
Area
Zvolen
Description
Akreditovaný kurz Lektor (Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých) je prípravou pre každého kto by sa chcel stať profesionálnym lektorom alebo pre lektorov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti. Vhodný aj ako rekvalifikačný kurz prostredníctvom projeku REPAS. Teraz zľava 25% pri platbe vopred.