Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Akadémia vzdelávania Zvolen

občianske združenie

Námestie  SNP  25          960 01 Zvolen

Mobil :  +421 902 930 206, +421 902 930 207

Email:  avzv@avzvolen.sk

Facebook: https://www.facebook.com/AkademiaVzdelavaniaZvolen/

IČO :  45025878,           DIČ: 2022788504

Registrovaná: MV SR pod č.spisu VVS/1-900/90-27354,

Člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD)

Kancelária :

pondelok – piatok : 8,oo -11,oo  /  13,oo-17,oo hod (piatok do 14,oo hod.)

Bankové spojenie:

IBAN: SK47 0200 0000 0031 7933 7255

Akademia vzdelavania Zvolen
Kontaktný formulár: