jednoduché účtovníctvo kurz

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Lektor:

rôzni lektori

špecialisti na účtovníctvo

Najbližsie termíny:

Jednoduché účtovníctvo

 • 15.01.2024 - 23.02.2024
 • čas podľa dohody
 • Zvolen
 • Akadémia vzdelávania Zvolen
 • 400,-€
 • Online prihláška

  Udalosti
 • Jednoduché účtovníctvo
  • 15.01.2024 - 23.02.2024
  • čas podľa dohody
  • Zvolen
  • Akadémia vzdelávania Zvolen
  • Námestie SNP 25
  • 400,-€
  • Online prihláška

 • Obsah:

  Kurz JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby, ktoré majú záujem sa naučiť všetko potrebné z jednoduchého účtovníctva alebo pracovať ako účtovník.

  Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2018/31/1.

  Prihláška:

  Možnosť prihlásenia sa najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu

  on-line prihláška mailomtelefonickyosobne

  Úhrada:

  poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
  Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
  Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-050618 KS-0308

  Organizácia:

  zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

  Podrobný obsah:


  Dni a časy konania:

  organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí vždy prvý deň kurzu tak aby zohľadnil možnosti všetkých prihlásených.
  Popis:

  Počet hodín: 80 vyučovacích hodín

  Cieľ kurzu:

  Obsah vzdelávania:
  JU v SR
  Účtovné knihy, zápisy, doklady v JU
  Zúčtovanie vzťahy
  Majetok a zásoby
  Účtovná závierka
  Komplexný príklad

  Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, cvičeniami.


  Mnimálne požadované vzdelanie:

  Stredoškolské vzdelanie s maturitou

  Profil absolventa:

  Absolvent je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie, zostaviť uzávierku.

  Priestor pre Vaše otázky: