PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO KURZ

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO KURZ

Podvojné účtovníctvo kurz

Popis:

Kurz podvojné účtovníctvo pre každého kto chce alebo potrebuje získať kompletné vedomosti z tejto oblasti. Či už chcete pracovať ako účtovníčka alebo účtovník vo firme či samostatne alebo podnikáte a chcete mať prehľad čo sa deje vo vašej firme, je tento kurz určený práve Vám. Podvojné účtovníctvo je komplikovaná problematika a preto sa príďte učiť od lektorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí Vás nenaučia len teóriu ale pridajú aj praktické príklady a rady. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva a jeho výsledky sú celoslovansky uznávané

Lektor:

rôzni lektori

špecialisti na účtovníctvo

Najbližsie termíny:

Žiadne Udalosti
Udalosti
  • Žiadne udalosti

Obsah:

Kurz  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby, ktoré majú záujem sa naučiť všetko potrebné z podvojného účtovníctva alebo pracovať ako účtovník.

Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2018/31/1.

Prihláška:

Možnosť prihlásenia sa najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu

on-line prihláška mailomtelefonickyosobne

Úhrada:

poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 KS-0308

Organizácia:

zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

Podrobný obsah:


Dni a časy konania:

 

organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí vždy prvý deň kurzu tak aby zohľadnil možnosti všetkých prihlásených.
Popis:

Počet hodín: 130 vyučovacích hodín

Cieľ kurzu:

– realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
– vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
– vystavovať účtovné doklady
– účtovať bežné účtovné prípady firmy
– viesť účtovnú a štatistickú agendu
– ovládať techniku účtovnej uzávierky
– zostavenie účtovnej uzávierky

Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad lektora s praktickými cvičeniami, samostatnou prácou poslucháčov a riešením konkrétnych príkladov doplnených odborným poradenstvom
Učebný plán: Úvod
Zákon o účtovníctve
Pravidlá účtovania
Majetok
Účtovné triedy 0-6
Účtovná uzávierka, závierka
Komplexný príklad

 


Mnimálne požadované vzdelanie:

 

Stredoškolské vzdelanie s maturitou


Profil absolventa:

 

Absolvent kurzu sa môže uplatniť ako účtovník, asistent manažéra, administratívno-hospodársky pracovník, živnostník samostatne vedúci účtovníctvo.

 

Priestor pre Vaše otázky: