PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO KURZ

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO KURZ

Podvojné účtovníctvo kurz

Popis:

Kurz podvojné účtovníctvo pre každého kto chce alebo potrebuje získať kompletné vedomosti z tejto oblasti. Či už chcete pracovať ako účtovníčka alebo účtovník vo firme či samostatne alebo podnikáte a chcete mať prehľad čo sa deje vo vašej firme, je tento kurz určený práve Vám. Podvojné účtovníctvo je komplikovaná problematika a preto sa príďte učiť od lektorov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí Vás nenaučia len teóriu ale pridajú aj praktické príklady a rady. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva a jeho výsledky sú celoslovansky uznávané

Lektor:

rôzni lektori

špecialisti na účtovníctvo

Najbližsie termíny:

Podvojné účtovníctvo

 • 11.06.2024 - 12.07.2024
 • 16:00 - 20:00
 • Zvolen
 • Akadémia vzdelávania Zvolen
 • 660,-€
 • Online prihláška
Udalosti
 • Podvojné účtovníctvo
  • 11.06.2024 - 12.07.2024
  • 16:00 - 20:00
  • Zvolen
  • Akadémia vzdelávania Zvolen
  • Námestie SNP 25
  • 660,-€
  • Online prihláška

 • Obsah:

  Kurz  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre osoby, ktoré majú záujem sa naučiť všetko potrebné z podvojného účtovníctva alebo pracovať ako účtovník.

  Akreditáciu nášho kurzu si môžete overiť prostredníctvom systému Ministerstva školstva SR pod číslom 3552/2018/31/1.

  Prihláška:

  Možnosť prihlásenia sa najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu

  on-line prihláška mailomtelefonickyosobne

  Úhrada:

  poplatok je stanovený podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách a zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady.
  Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
  Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 KS-0308

  Organizácia:

  zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

  Podrobný obsah:


  Dni a časy konania:

   

  organizácia kurzu sa dohodne na úvodnom stretnutí vždy prvý deň kurzu tak aby zohľadnil možnosti všetkých prihlásených.
  Popis:

  Počet hodín: 130 vyučovacích hodín

  Cieľ kurzu:

  – realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
  – vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
  – vystavovať účtovné doklady
  – účtovať bežné účtovné prípady firmy
  – viesť účtovnú a štatistickú agendu
  – ovládať techniku účtovnej uzávierky
  – zostavenie účtovnej uzávierky

  Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad lektora s praktickými cvičeniami, samostatnou prácou poslucháčov a riešením konkrétnych príkladov doplnených odborným poradenstvom
  Učebný plán: Úvod
  Zákon o účtovníctve
  Pravidlá účtovania
  Majetok
  Účtovné triedy 0-6
  Účtovná uzávierka, závierka
  Komplexný príklad

   


  Mnimálne požadované vzdelanie:

   

  Stredoškolské vzdelanie s maturitou


  Profil absolventa:

   

  Absolvent kurzu sa môže uplatniť ako účtovník, asistent manažéra, administratívno-hospodársky pracovník, živnostník samostatne vedúci účtovníctvo.

   

  Priestor pre Vaše otázky: