2% z dane z príjmov

AKO DAROVAŤ 2% Z DANE Z PRÍJMOV V ROKU 2019?

3 jednoduché kroky ako darovať 2% z dane z príjmov.

    1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
    2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Tlačivo nájdete tu.
    3. Do 30. apríla 2019 doručte formuláre „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ príslušnému daňovému úradu. V prípade, že sa rozhodnete darovať 2% Akadémii vzdelávania Zvolen, postačí vyplnené tlačivá priniesť k nám a my zvyšok zrealizujeme.

Údaje pre darovanie 2% Akadémii vzdelávania Zvolen

IČO: 45025878

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Akadémia vzdelávania Zvolen

Sídlo: Námestie SNP

Súpisné číslo: 25 / 15

PSČ: 96001

Obec: Zvolen

Kalkulačka - Koľko môžete darovať z dani z príjmov?

*3% môže darovať každý, kto v zdaňovacom období odpracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník a má o tom potvrdenie
*do tohto poľa zadajte sumu zaplatenej dane ( t.j. riadok 23 z potvrdenia o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa ).

*toto je suma, ktorú môžete darovať ( t.j. suma do riadku 13 v tlačive "Vyhlásenie o poukázaní dane" )