Rekvalifikačné kurzy

Možnosť absolvovať aj cez REPAS a KOMPAS+ prostredníctvom úradu práce

Naše rekvalifikačné kurzy rozširujú Vaše možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

Rekvalifikačné kurzy je možné absolvovať ako samoplatca alebo si ich nechať zaplatiť prostredníctvom úradu práce z prostriedkov projektov REPAS, REPAS+ a KOMPAS+.

rekvalifikačné kurzy REPAS, KOMPAS

ŠTUDUJTE BLÍZKO DOMOVA

Zvolen

Zvolen

Vo Zvolene rekvalifikačné kurzy prebiehajú priamo v Akadémii vzdelávania Zvolen naša adresa je Námestíe SNP 25.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

V Banskej Bystrici naše kurzy prebiehajú v priestoroch AULY Slovenskej zdravotníckej univerzity na Bernolákovej ulici.

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

V Žiari nad Hronom prebiehajú kurzy v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG na Námestí Matice slovenskej 23.

ŠIROKÁ PONUKA KURZOV

Akreditované kurzy

Kurz LEKTOR akreditovaný Ministerstvom školstva SR – Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých

Kurz PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO akreditovaný Ministerstvom školstva – podvojné účtovníctvo od základov po vyškoleného účtovníka.

Kurz JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO akreditovaný Ministerstvom školstva – absolvent zvládne účtovať jednotlivé prípady v systéme jednoduchého účtovníctva a zostaviť závierku.

Kurz MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO akreditovaný Ministerstvom školstva – absolvent zvládne spravovať agendu mzdoveho účtovníctva a mzdovej účáarne

Jazykové kurzy

Prostredníctvom úradu práce (projekt KOMPAS+) je možné absolvovať všetky naše jazykové kurzy.  Ponúkame veľký výber jazykov ako aj urovní štúdia. Viac informácií o našich jazykových kurzoch nájdete tu.

Počítačové kurzy

Rovnako tak je možné cez úrad práce absolvovať aj všetky počítačové kurzy Akadémie vzdelávania Zvolen. Pre zobrazenie ich kompletnej ponuky kliknite sem.

Ako vybaviť rekvalifikačný (REPAS) alebo kompetenčný (KOMPAS+) kurz

REPAS - rekvalifikačný kurz

Čo je REPAS?

REPAS je projekt, cez ktorý môžu uchádzači o zamestnanie, evidovaný na úrade práce absolvovať bezplatne rekvalifikačný kurz. Rekvalifikačné kurzy sú kurzy, ktoré vedú ku konkrétnej kvalifikácii. Nejedná sa o kurzy, ktoré vedú k všeobecným znalostiam ako je cudzí jazyk či počítačové zručnosti (pozri KOMPAS).

Kto môže požiadať o REPAS?

Každý kto je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a rovnaký alebo podobný kurz o aký chce požiadať neabsolvoval v posledných 5. rokoch.

Aký je postup pre absolvovanie rekvalifikačného kurzu cez úrad práce (REPAS) ?

 1. Vyberte si rekvalifikačný kurz

 2. Vyplňte tlačivo „Požiadavka na rekvalifikáciu“

  1. Na tlačive vyplníte časť „A“ a následné vyhlásenia

  2. Časť „B“ vyplníme a potvrdíme my spolu s potrebnými prílohami

 3. Na príslušnom úrade práce si podajte „požiadavku na rekvalifikáciu“ s dostatočným predstihom (odporúčame 2-3 týždne pred začiatkom kurzu)

 4. Ak úrad práce vašu žiadosť schváli, podpíšete na úrade potrebné dokumenty a dohody.

 5. Absolvujte vybraný a schválený kurz

  1. Kurz by mal začať s stanovený termín, ak sa tak nestane, môžete na rekvalifikáciu nastúpiť najneskôr do 60 dní.

  2. Predčasne môžete ukončiť kurz iba z vážnych dôvodov (zdravotných, osobných, rodinných) – dôvody posudzuje úrad práce a v takomto prípade preplatí alikvotnú časť kurzu.

 6. Po úspešnom ukončení kurzu predložte úradu práce: do 15 dní:

  1. Faktúru za kurz od nás

  2. Žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu

  3. Splnomocnenie

  4. Kópiu dokladu o úspešnom ukončení kurzu (certifikát, osvedčenie)

KOMPAS+ - kompetenčný kurz

Čo je KOMPAS+?

KOMPAS+ je projekt, cez ktorý môžu uchádzači o zamestnanie, evidovaný na úrade práce absolvovať bezplatne tzv. kompetenčný kurz. Kompetenčný vedie k získaniu alebo prehĺbeniu všeobecných znalostí, ktoré sú vyžadované v zamestnaniach ako sú jazykové znalosti, počítačové či komunikační a manažérske zručnosti.

Kto môže požiadať o KOMPAS+?

Každý kto je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a rovnaký alebo podobný kurz o aký chce požiadať neabsolvoval v posledných 5. rokoch.

Aký je postup pre absolvovanie kompetenčného kurzu cez úrad práce (KOMPAS+) ?

 1. Vyberte si kompetenčný kurz

 2. Vyplňte tlačivo „Požiadavka na kompetenčný kurz“

  1. Na tlačive vyplníte časť „A“ a následné vyhlásenia

  2. Časť „B“ vyplníme a potvrdíme my spolu s potrebnými prílohami

 3. Na príslušnom úrade práce si podajte „požiadavku na kompetenčný kurz“ s dostatočným predstihom (odporúčame 2-3 týždne pred začiatkom kurzu)

 4. Ak úrad práce vašu žiadosť schváli, podpíšete na úrade potrebné dokumenty a dohody.

  1. Úrad práce vám môže preplatiť aj cestovné a stravné počas kurzu a to vo výške 4,64 € za každý absolvovaný deň kurzu.

 5. Absolvujte vybraný a schválený kurz

  1. Kurz by mal začať do 15 dní od predpokladaného začiatku kurzy

  2. Predčasne môžete ukončiť kurz iba z vážnych dôvodov (zdravotných, osobných, rodinných) – dôvody posudzuje úrad práce a v takomto prípade preplatí alikvotnú časť kurzu.

 6. Po úspešnom ukončení kurzu predložte úradu práce: do 15 dní:

  1. Faktúru za kurz od nás

  2. Žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu

  3. Splnomocnenie

  4. Kópiu dokladu o úspešnom ukončení kurzu (certifikát, osvedčenie)

Viac informácií vám poskytne každý úrad práce, poprípade ich nájdete aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Summary
Rekvalifikačné kurzy Zvolen
User Rating
5 based on 7 votes
Service Type
Rekvalifikačné kurzy Zvolen
Provider Name
Akadémia vzdelávania Zvolen,
Námestie SNP 25,Zvolen,Banskobystrický kraj-96001,
Telephone No.+421902930206, +421902930207
Area
Zvolen
Description
Rekvalifikačné kurzy zvyšujú vaše možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Možnosť absolvovať kurzy aj bezplatne prostredníctvom projektov REPAS, REPAS+ a KOMPAS+ cez úrad práce.