REPAS
kompletný návod

REPAS kurzy cez úrad práce 2020

ako vybaviť
kurzy zadarmo cez Úrad práce v roku 2020

Čo je to REPAS a KOMPAS?

REPAS a KOMPAS sú projekty cez ktoré je možné absolvovať kurzy zadarmo cez úrad práce. Cieľom je naučiť uchádzačov zamestnanie zručnosti, ktoré im lepšie umožnia sa zamestnať. 

Takže ak ste evidovaní na úrade práce a je pre vás problém si nájsť zamestnanie pretože neovládate cudzí jazyk, Excel alebo chcete zmeniť svoju profesiu na niečo úplne odlišné ako ste robili doteraz. 

Úrad práce, na ktorom ste evidovaní vám môže preplatiť príslušný kurz alebo školenie podľa vášho výberu.

Ako absolvovať kurz cez REPAS a KOMPAS v roku 2020?

Aký je rozdiel medzi REPASOM a KOMPASOM?

Pod projekt REPAS patria všetky kurzy, z ktorých vyplýva konkrétne zamestnanie. Napríklad ak absolvujete kurz podvojného účtovníctva je vaše nové povolanie jasné. Chcete byť účtovník alebo účtovníčka. Ak absolvujete kozmetický kurz chcete byť kozmetička atď.

Kompas sú všetky kurzy, ktoré prinášajú zručnosti, ktoré potrebujete do zamestnania ale nevyplýva z nich žiadne konkrétne povolanie. Príkladom sú jazykové a počítačové kurzy. Ovládať cudzí jazyk alebo Word a Excel potrebujete vo väčšine zamestnaní a nezaobídete sa bez nich ale žiadne konkrétne povolanie z toho nevyplýva.

Dá sa to poňať aj inak. REPAS sú všetky akreditované kurzy a KOMPAS všetky neakreditované. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž kurzy ako cudzie jazyky alebo počítače neakredituje.

KROK 1.
Vyberte si kurz cez REPAS a miesto jeho konania

Ponúkame Vám široké portfólio kurzov vhodných ako rekvalifikačné a kompetenčné kurzy cez úrad práce – REPAS a KOMPAS. Snažíme sa Vám byť čo najbližšie a rekvalifikačné kurzy organizujeme v troch mestách stredného Slovenska. Zvolen, Banská Bystrica a Žiar nad Hronom.

ZHRNUTIE

 • Kurz si hľadáte sami
 • Kurz musí realizovať oficiálna vzdelávacia inštitúcia
 • Kurzy cez REPAS a KOMPAS sú prioritne určené pre všetky kraje SR okrem Bratislavského
 • Cez REPAS a KOMPAS môžete absolvovať aj viacero kurzov ale postupne nie naraz
 • Rovnaký alebo podobný kurz môžete absolvovať cez úrad práce len raz za 5 rokov
      

Kurz podvojného účtovníctva je akreditovaný priamo Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Trvá 130 vyučovacích hodín a na jeho konci po úspešnom absolvovaní obdržíte Osvedčenie, ktoré vám umožňuje si založiť živnosť alebo pracovať vo firme ako účtovník.

Chcem vedieť viac.

Kurz jednoduchého účtovníctva je akreditovaný priamo Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Trvá 80 vyučovacích hodín a na jeho konci po úspešnom absolvovaní obdržíte Osvedčenie, ktoré vám umožňuje si založiť živnosť a spracovávať jednoduché účtovníctvo pre iných či pre seba alebo svojho zamestnávateľa.

Chcem vedieť viac.

Mzdové účtovníctvo

Kurz mzdového účtovníctva je akreditovaný priamo Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Trvá 40 vyučovacích hodín a na jeho konci po úspešnom absolvovaní obdržíte Osvedčenie, ktoré vám umožňuje pracovať v mzdovej účtárni ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

Chcem vedieť viac.

Jazyky

Široká paleta jazykových kurzov a jazykov, ktoré Vám umožnia sa uchádzať o pozície a zamestnania vo firmách, ktoré vyžadujú znalosť cudzieho jazyka. Mnoho zamestnávateľov je dnes zo zahraničia a mnoho firiem obchoduje alebo sa snaží presadiť na zahraničných trhoch. Znalosť cudzieho jazyka sa tak stala nevyhnutnosťou pri snahe zamestnať sa.

Chcem vedieť viac.

Andragogika

Ak chcete pracovať ako lektor, neexistuje je pre Vás lepší štart ako náš kurz andragogického minima. Naučíte sa všetko čo potrebujete pre správnu prípravu, realizáciu a hodnotenie vzdelávania. Je úplne jedno či chcete vzdelávať jazyky, bezpečnosť pri práci alebo čokoľvek iné. či chcete robiť vzdelávanie verejnosti alebo vo firme.

Chcem vedieť viac.

Počítače

Ovládať počítač je jedna z najčastejších požiadaviek pri zamestnávaní sa. Ovládať programy ako WORD, EXCEL, POWER POINT či OUTLOOK sa stalo nevyhnutnosťou. Naše počítačové kurzy Vás pripravia na všetko čo na Vás v zamestnaní číha ale hlavne Vás naučí to všetko zvládať v pohode, bez stresu a šetriť tak Váš čas aj nervy. 

Chcem vedieť viac.

Potrebujete reštart? Potrebujete novú motiváciu? Potrebujete nové vedomosti? to všetko Vám prinesie náš kurz osobnostného rozvoja. Naučte sa odbúrať svoje vnútorné bariery a objavte svoj potenciál. Zlepšite svoje komunikačné zručnosti a pripravte sa na pracovný pohovor či výberové konanie.

Chcem vedieť viac.

Kde prebiehajú naše REPAS a KOMPAS kurzy cez úrad práce.

kurzy a školenia Zvolen

Zvolen

Vo Zvolene rekvalifikačné kurzy prebiehajú priamo v Akadémii vzdelávania Zvolen naša adresa je Námestie SNP 25.

kurzy a školenia Banská Bystrica

Banská Bystrica

V Banskej Bystrici naše kurzy prebiehajú v priestoroch AULY Slovenskej zdravotníckej univerzity na Bernolákovej ulici.

kurzy a školenia Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

V Žiari nad Hronom prebiehajú kurzy v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG na Námestí Matice slovenskej 23.

KROK 2.
Vyplňte príslušné tlačivá na REPAS

S nami nemáte žiadny problém. Nemusíte behať na úrad práce, potom pre potvrdenia a znova na úrad. Príďte rovno k nám. Všetky tlačivá máme a behom chvíľky Vám vystavíme všetky potrebné potvrdenia a tlačivá. Zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadom kurzu a projektu REPAS z našich dlhoročných skúseností.

Ak nemáte možnosť prísť si pre tlačivá alebo to máte do Zvolena ďaleko, žiadny problém. Napíšte nám mail alebo zavolajte a my Vám všetko potrebné pošleme poštou priamo domov.

Okrem tlačív je potrebné úradu priniesť niektoré prílohy ako napríklad stanovy vzdelávacej inštitúcie, poprípade výpis z obchodného registra. Proste doklad, ktorý potvrdzuje, že sa jedná o organizáciu, ktorá sa zaoberá vzdelávaním dospelých.

Na Vás je ešte dokázať, že je o danú vedomosť alebo kvalifikáciu na trhu práce záujem. Stačí, že nájdete inzerát na internete napr. na profesia.sk, ktorý má v požiadavkách to  čo sa chcete naučiť. 

Aby to ale nebolo také jednoduché, to čo sa chcete naučiť musí byť jediná vec čo vám z požiadaviek chýba.

Napr. Ak chcete absolvovať kurz balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint a Outlook) a v inzeráte je, že požadujú vedomosti z balíka Office, ovládanie nemeckého jazyka a vodičský preukaz a vy nemčinu neovládate, takýto inzerát Vám nepomôže. Pretože aj keby ste sa naučili ovládať balík Office, stále vám bude chýbať cudzí jazyk. V takom prípade musíte hľadať ďalšie inzeráty, až kým nenájdete nejaký, ktorý bude vyhovovať.

V prípade záujmu si tlačivá môžete stiahnuť

 

ZHRNUTIE

 • Pre tlačivá nemusíte chodiť na úrad práce máme ich aj mi
 • Ak to máte ďaleko do Zvolena pošleme Vám tlačivá poštou priamo domov
 • Vy vypĺňate časť A tlačiva, údaje o Vás v časti B a vyhlásenie či ste podnikali alebo nie pre zaradením do evidencie na UPSVAR
 • Úrad bude od Vás požadovať niektoré prílohy ako stanovy spoločnosti alebo výpis z obchodného registra, tie Vám ale poskytne vzdelávacia inštitúcia
 • Okrem toho musíte ešte úradu dokázať, že je o danú kvalifikáciu na trhu práce záujem.

KROK 3.
Odovzdajte tlačivá na úrade práce

Tlačivá od nás môžete rovno zaniesť na úrad práce. Následne budete minimálne 14 dní čakať na vyjadrenie úradu práce. Pokiaľ Vám úrad vzdelávanie schváli, vyzve vás na podpísanie dohody o zabezpečení vzdelávania medzi Vami a úradom práce. Tento doklad garantuje Vám aj nám, že príslušný úrad práce kurz, ktorý ste si vybrali preplatí.

Úrad práce Vám okre kurz či školenia môže prispieť aj na cestovné náklady a náklady spojené so stravovaním počas kurzu. Preto sa nezabudnite informovať aj o tejto možnosti pre Vás. Úrad na tento účel prispieva fixnú platbu za každý deň kurzu cez REPAS alebo KOMPAS a nie je odvodená od vzdialenosti, ktorú dochádzate.  

Výsledok či Vám úrad práce kurz schválil alebo nie sa dozviete len vy. My ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá kurz zabezpečuje informovaní nie sme. Preto prosím posuňte túto informáciu akoukoľvek formou aj nám aby sme vedeli, či na kurz nastúpite alebo nie.

ZHRNUTIE

 • Tlačivá a prílohy odovzdajte na úrade práce
 • Úradu trvá cca. 2-3 týždne kým Vašu žiadosť posúdi
 • Ak Vám kurz schváli pozve Vás na podpis dohody o zabezpečení vzdelávania
 • Nezabudnite sa opýtať na príspevok na cestovné a stravu za každý deň kurzu
 • Prosím nezabudnite nám oznámiť výsledok posúdenia – úrad práce o tom informuje výhradne len Vás

KROK 4.
Absolvujete REPAS kurz

Absolvujte Vami vybraný kurz v Akadémii vzdelávania Zvolen, ktorý musí začať najneskôr do 15 dní od predpokladaného začiatku, ktorý sme deklarovali pre úrad práce. My ale radi začíname podľa plánu a preto ak nenastane výnimočná situácia kurz začne podľa plánu. Na prvom stretnutí vybavíme všetky formality, preto si prosím nezabudnite priniesť dohodu o zabezpečení vzdelávania s úradom práce. Dohodnete si v skupine spolu s lektorom rozvrh Vášho kurzu.

Ponúkame rokmi overenú kvalitu vzdelávania. Sme najtradičnejšou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku a preto kladieme obrovský význam na kvalitu a spokojnosť všetkých našich klientov. Nie sme ale škola a preto sa nemusíte báť žiadnych stresov ani toho, že by ste sa u nás nudili ale nezasmiali. 

Počas kurzu je Vašou povinnosťou oznámiť do 3 dní od skutočného začiatku kurzu úradu práce túto skutočnosť. Tlačivo k tomu Vám dali pri podpise dohody o vzdelávaní. Jedná sa len o čestné prehlásenie alebo oznámenie.

Najbližšie dni, týždne či dokonca mesiaca vstrebávate vedomosti pod vedením skúseného lektora. 

ZHRNUTIE

 • Kurz musí začať najneskôr do 15 dní od predpokladaného termínu
 • Na prvé stretnutie kurzu prosím prineste dohodu s úradom práce o zabezpečení vzdelávania
 • Do troch dní od reálneho začiatku kurzu to musíte oznámiť úradu na tlačive, ktoré Vám dali
 • Užívate si kurz

KROK 5.
Po REPAS kurze

Keď kurz skončí potvrdíme Vám všetky potrebné tlačivá, vystavíme certifikát alebo osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu a dostanete faktúru, ktorá bude síce na Vaše meno ale platiť ju nebudete. Zo všetkého potrebného Vám rovno urobíme aj kópie aby ste nemali s papiermi žiadne starosti. Všetko potrebné môžete rovno zaniesť na úrad práce a tým celý proces pre Vás končil.

Teraz je už len a len na Vás uplatniť nadobudnuté vedomosti v praktickom živote. Naši absolventi sú pripravený na praktické požiadavky trhu práce a všetky naše kurzy zohľadňujú potreby zamestnávateľov ako aj meniace sa trendy v pracovnom prostredí.

ZHRNUTIE

 • Po kurze Vám potvrdíme tlačivo o počte vymeškaných dní
 • Podmienkou je absolvovať aspoň 80% kurzu
 • Ďalším dokladom je faktúra za kurz
 • Rovnako dostanete doklad o ukončení kurzu (certifikát alebo osvedčenie) – originál pre Vás a kópiu pre úrad práce
 • Všetky doklady opäť zanesiete na úrad práce
 • Tým sa pre Vás celý proces skončil
 • Využívate nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi

Prečo si vybrať práve nás?

Rokmi overená kvalita

Pôvodná Akadémia vzdelávania vznikla už v roku 1952. Od roku 1995 pôsobila ako nezávislé občianske združenie. Nasledovníkom Akadémie vzdelávania vo Vašom regióne je Akadémia vzdelávania Zvolen, ktorá stavia na dlhoročne vytváraných postupoch vzdelávania a na skúsenostiach pri vzdelávaní státisícov študujúcich.

Priaznivé ceny

Pri tvorbe cien zohľadňujeme vždy aj možnosti a kúpyschopnosť obyvateľov nášho regiónu. A darí sa nám to. Prinášame tak rokmi overenú, vysokú kvalitu vzdelávania, flexibilný a ľudský prístup ku klientom a pritom patríme k najlacnejším spomedzi konkurencie. Väčšinu našich kurzov je možné absolvovať aj úplne zadarmo prostredníctvom projektov REPAS a KOMPAS cez úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Študujte blízko domova

Poskytujeme naše kurzy už v piatich mestách stredného Slovenska - Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Detva, Krupina. Jednodňové školenia a semináre organizujeme po celom Slovensku. Naše jazykové, počítačové, odborné a rekvalifikačné kurzy nájdete aj vo vašej blízkosti. Rovnako v týchto mestách poskytujeme možnosť doučovania a vnútrofiremného vzdelávania.

Osobný prístup

Jednou z našich priorít je osobný a ľudský prístup ku každému klientovi. Naplnenie jeho potrieb, možností a cieľov je pre nás veľmi dôležité. Preto pri tvorbe zloženia kurzov, tvorbe rozvrhu, výbere lektora ako aj pri tvorbe plánu vzdelávania vždy dbáme práve na potreby, možnosti a ciele našich klientov aby vzdelávanie naplnilo jeho očakávania bolo pre neho príjemným zážitkom a nie ďalšou stresujúcou udalosťou.

Radi zodpovieme všetky vaše otázky.

Akadémia vzdelávania Zvolen je hrdým členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR (AIVD)