Lektor – andragogické minimum

Rozsah:
102 vyučovacích hodín z toho 54 prezenčne a 48 dištančne
Termín konania:
27.02.2024 - 27.03.2024
Dni konania:
dohodou
Čas konania:
čas podľa dohody
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
580,-€ možnosť získať zľavu za platbu vopred - cena po zľave 320,-€
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
rôzni
Cieľová skupina:
osoby pôsobiace ako lektori alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých
Požadované vzdelanie:
stredoškolské vzdelanie s maturitou
Doklad o ukončení:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Cieľ kurzu:
poznať zákonitosti vzdelávania dospelých


Obsah kurzu Lektor andragogické minimum Zvolen

Kurz Lektor andragogické minimum Zvolen je určený pre všetkých čo sa chcú stať lektormi vo vzdelávaní dospelých alebo už ako lektori pôsobia a chcú si rozšíriť svoje znalosti. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Počet hodín: 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne)
Cieľ kurzu: – poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
– vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
– poznať zákonitosti tvorby učiva
– vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
– vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
– naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
– spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
– vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
– poznať zásady hodnotenia účastníkov
– poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
– vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.

Metódy výučby: cca polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.

Záverečná skúška pozostáva z testu, hodnotenia zadaných úloh, práce a rozboru lektorského vystúpenia každého účastníka.

Absolvent môže vzdelávať dospelých poslucháčov vo svojom odbore na úrovni získaného odborného vzdelania.

Lektor andragogické minimum Zvolen

Tento kurz je vhodný aj ako rekvalifikačný pre úchádzačov o zamestnanie a je možné ho absolvovať zadarmo prostredníctvom úradu práce. Ak chcete vedieť viac o tom ako sa dá vybaviť kurz preplatený úradom práce cez programy REPAS či KOMPAS+ pozrite si náš návod „Ako funguje REPAS a KOMPAS“ alebo navštívte priamo stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR  k téme REPAS alebo KOMPAS+.

Kompletnú ponuku našich rekvalifikačných kurzov vo Zvolene nájdete tu.

Pripravili sme pre Vás aj možnosť získať zľavu za platbu vopred.

Ďalšie možnosti ako sa prihlásiť na tento kurz

Využite našu online prihlášku.

Prihláste sa prostredníctvom emailu na adrese avzv@avzvolen.sk

Zavolajte nám v pracovných dňoch v čase 08:00 – 17:00 na telefóne čísla +421902930206 alebo +421902930207.

Alebo nás navštívte osobne na adrese Nám. SNP 25 Zvolen.


Radi zodpovieme Vaše otázky