Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Rozsah:
8 hodín
Termín konania:
22.09.2023
Dni konania:
piatok
Čas konania:
7:00 - 15:30
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
65,-€
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
Ing. Mgr. Igor Trčka DiS
Cieľová skupina:
Pracovníci, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických a potrebujú aktualizáciu svojich osvedčení (každých 5 rokov). Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Požadované vzdelanie:
Stredoškolské vzdelanie bez maturity
Doklad o ukončení:
aktualizácia osvedčenia na obdobie 5 rokov
Cieľ kurzu:
objasniť novinky v oblasti noriem, zákonom, vyhlášok v oblasti


Aké doklady k školeniu potrebujete?

  • prihláste sa online aby sme vám rezervovali miesto
  • vyplňte oficiálnu prihlášku, stačí ak ju prinesiete na školenie
  • lekársky posudok na tlačive, ak vás prihlasuje zamestnávateľ použite tlačivo pre zamestnávateľov
  • lekársky posudok z predošlej aktualizačnej prípravy
  • nezabudnite si priniesť originál vášho osvedčenia, na ktorý vám vyznačíme aktualizácia na ďalších 5 rokov

Popis školenia Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov:

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24.

Každý držiteľ osvedčenia paragraf 21 – paragraf 24 je povinný absolvovať školenie každých 5 rokov.

Školenie aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov má za cieľ elektrikárov informovať o novinkách z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem. Upresniť poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy a ostatným technickým predpisom a normám venovať pozornosť podľa zloženia poslucháčov kurzu a podľa požiadaviek objednávateľa.

Aktualizačná odborná prísprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24
Aktualizačná odborná prísprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Cieľová skupina školenia Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov:

Držitelia elektrotechnických osvedčení paragraf 21, paragraf 22, paragraf 23 a paragraf 24.

Pracovníci, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických a potrebujú aktualizáciu svojich osvedčení (každých 5 rokov). Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.

Podrobné informácie nájdete v pozvánke a prihláške.

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka

Prihláška

Zdravotný posudok zamestnávateľ

Zdravotný posudok

Lekár – náplň

Doplňujúce informácie

Udelenie osvedčenia na výchovu a vzdelávanie pre Akadémiu vzdelávania Zvolen si môžete overiť v „Zozname vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení NIP„.


Radi zodpovieme Vaše otázky