Anglický jazyk - online test

Toto je test anglického jazyka Akadémie vzdelávania Zvolen. Test hodnotí vaše znalosti z anglického jazyka pre úrovne od úplného začiatočníka (A0) po pokročilého (B2). Hodnotenie úrovní C vyžaduje komplexnejšie testovanie.

Musíte napísať emailovú adresu.
Musíte udať text.
Musíte udať text.

*Osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa) sú použité výhradne na účely zaslania výsledkov tohto testu. Automaticky sú po zaslaní výsledkov zo systému odstránené.