Webinár: Zvládnime krízu vo firme efektívne a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability)Rozsah: 5,5 hodín

Termín konania: 21.04.2020 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00 - 14:30

Miesto konania: , ,   

Cena: 96,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Dr. Milan Veščičík, skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou

Cieľová skupina: Mnohé spoločnosti na celom svete sú v týchto dňoch vplyvom koronavírusu nútené zamerať svoje úsilie na efektívnosť výroby a hľadať vnútrofiremné rezervy, ktoré by im pomohli prečkať túto náročnú situáciu. Pre majiteľov, finančných analytikov, ako aj nefinančných manažérov sme preto pripravili kľúčové kroky, ktoré zamedzia riziko negatívneho dopadu krízy na svoje podnikanie a pomôžu im nastaviť chod firmy tak, aby čo najrýchlejšie obnovili svoj rast

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Cieľom online seminára je, aby účastníci po jeho absolvovaní: •poznali základné finančné pojmy, princípy efektívneho riadenia firmy, •orientovali sa v účtovných výkazoch •a využívali získané finančné, ako aj ekonomické informácie v praxi.Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
11.30 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

Program

•Vlečie nás kríza nesprávnym smerom? Ako byť proaktívny!
•Čo robíme zle? Na ktoré hlavné pravidlá riadenia nesmieme zabudnúť, ak chceme zvládnuť krízu?
•Ktoré možnosti analýzy stavu firmy a perspektív môžeme využiť?
•Aký je správny postup riešenia podľa typu krízy, v ktorej sa nachádzame?
•Kedy je hotovosť dôležitejšia ako zisk? Kedy má naopak prioritu rast hodnoty firmy?
•Čo z finančnej analýzy využijeme pri krízovom riadení?
•Po globálnej kríze bude všetko inak. Na čom postavíme novú stratégiu?

Ako bonus získa každý účastník:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
•Záznam z online seminára
•Videoškolenie:Manažérska výsledovka – ako a kde tvoríme hodnotu v našej firme?

Ako prebieha online seminár a technické podmienky – prihláseným účastníkom

pre potreby vystavenia faktúry za vzdelávanie je potrebné včas zaslať fakturačné údaje


Radi zodpovieme Vaše otázky