Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

workshop : LETNÉ PODVEČERY
Názov kurzu: workshop : LETNÉ PODVEČERY 

Lektor: Mgr. Renáta TALIGOVÁ, lektorka, kariérna poradkyňa, členka ALKP

Rozsah: 4 x 3 hodiny

Termín konania: 10.07.2019 - 31.07.2019 

Dni konania: streda

Čas konania: 17:00 - 20:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 39,-€ 1 workshop : 1 x 39,-€, 2 workshopy 2 x 35,-€, 3 workshopy 3 x 31,-€, 4 workshopy 4 x 29,-€ 

Prihláška: Online prihláška   

Cieľová skupina:

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu:Letné vzdelávacie podvečery – cyklus 4 workshopov: 

každú  júlovú stredu v čase 17:00 – 20:00 hod

PROGRAM 
10.07.19 Rozhodnutie – hybná sila zmeny
17.07.19 Osobná stratégia – nastavenie na úspech
24.07.19 Branding – budovanie vlastnej značky
31.07.19 Reziliencia – emočná odolnosť

OBSAH STRETNUTÍ 

1. ROZHODNUTIE – HYBNÁ SILA ZMENY (10.7.19) 

Máte pocit, že ste uviazli na jednom bode a neviete sa z neho pohnúť? Pociťuje potrebu zmeny vo Vašom osobnom či pracovnom živote?
Niekedy sú naše vnútorné, iracionálne bariéry alebo jednoducho životné okolnosti prekážkou na našej ceste k úspechu a spokojnosti. Spoločne pomenujeme Vaše hodnoty, predstavy a vízie, prekonáme vnútornú neistotu, pasivitu či prokrastináciu a naštartujeme zmeny, ktoré vo svojom osobnom alebo pracovnom živote potrebujete.

2. OSOBNÁ STRATÉGIA – NASTAVENIE NA ÚSPECH (17.7.19) 

Len 3 zásadné kroky v motivačnom programe k úspechu:
I. Moja osobná kariérna cesta
Zahŕňa osobnostnú analýzu schopností, zručností a hodnôt, klasifikáciu vlastných kompetencií s následným stanovením kariérnych predstáv a cieľov (SWOT analýza).
II. Stratégia sebarozvoja a tvorba osobného plánu
Tvorba osobného akčného plánu pozostávajúceho z konkrétnych krokov a ich časového rozvrhnutia, plánovanie aktivít, hľadanie možností a hodnotenie alternatív (technika SMART).
III. Kariérne rozhodnutie
Implementácia vypracovaného plánu do realizačnej fázy s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce a príslušnú lokalitu.

3. BRANDING – BUDOVANIE VLASTNEJ ZNAČKY (24.7.19) 

Máte v hlave víziu, nápad, plán? Viete, čo všetko si vyžaduje účinný branding, čiže proces budovania vlastnej značky? Ako vybudovať značku, ktorá čo najlepšie vystihne Vašu jedinečnosť?
Spoločne budeme hľadať odpoveď nielen na tieto otázky, ale ukážeme si aj, že značka je súčtom viacerých charakteristík, ktoré robia Vašu ponuku na trhu jedinečnou. Ak chcete vytvoriť úspešnú značku, potrebujete poznať a pochopiť potreby, vkus a požiadavky svojich zákazníkov a začleniť stratégiu permanentného budovania značky do každodenného kontaktu Vašej firmy s prostredím.

4. REZILIENCIA – EMOČNÁ ODOLNOSŤ (31.7.19) 

Napätie, konflikty, nepochopenie, stres a manipulácia sú každodennou súčasťou nášho života. Vyvíjanie psychického nátlaku, neustále nároky okolia a postupné zatláčanie vlastnej vôle do úzadia dokáže človeku zatemniť realitu, zasiahnuť jeho psychický a fyzický stav, obrať jeho život o schopnosť tešiť sa a byť šťastný.
Tento zážitkový seminár Vás pomocou techník sebaovládania a vnútornej stability naučí správne reagovať, vybudovať v sebe prirodzenú rovnováhu a upevniť duševnú silu.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom


Radi zodpovieme Vaše otázky