Webinár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNERozsah: 5 hodín

Termín konania: 16.09.2020 

Dni konania: streda

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Online, , Webinár   

Cena: 72,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, konatelia atď.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od obľúbeného lektora a poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku. Okrem každoročného prehľadu zmien pre príslušné zúčtovacie obdobie, nám tentokrát pribudne do programu nová téma, v rámci ktorej si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o automobile z hľadiska podnikania v roku 2020. Chýbať nebude ani stručný rešerš toho, čo nás čaká v oblasti DPH a dane z príjmov od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede či množstvo užitočných daňových trikov.Uvedený webinár bude súbežne prebiehať ako živé fyzické školenie v Žiline.

 

PROGRAM

Automobil v kocke od roku 2020 aj zo zmenami v zákone o dani z príjmov a DPH:
◦formy obstarania MV kúpou, na úver, finančný prenájom, operatívny leasing
◦zaradenie motorového vozidla – zákonné podmienky na zaradenie MV
◦odpisovanie motorového vozidla (odpisová skupina, elektromobily a ostatné MV)
◦luxusné MV v obchodnom majetku daňovníka a prenajaté MV u daňovníka
◦prenajímateľ MV a uplatnenia práva na odpisy (vrátane luxusných MV)
◦predaj motorového vozidla a daňový dosah uplatnenia zostatkovej ceny
◦škoda na motorovom vozidle a daňový dosah (opravy, totálna škoda, krádež)
◦prevádzkové náklady na motorovom vozidle a daňový výdavok ako paušalizácia zdanenia zamestnanca, kniha jázd, spotreba PHL
◦právo na odpočítanie dane pri obstaraní motorového vozidla
◦používanie motorového vozidla aj na súkromné účely a právo na odpočítanie DPH
◦predaj motorového vozidla z pohľadu DPH, bezplatné dodanie, nepeňažný vklad do svojej spoločnosti, prevod do osobného užívania a DPH
◦povinnosť sledovať pomer používania MV a kniha jázd

•Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z príjmov:
◦výdavky daňovo uznané až po zaplatení a daňový dosah
◦dodanenie záväzkov pri ich nesplácaní a právo zahrnúť ich do základu dane po zaplatení
◦opravné položky a odpisy pohľadávok zo zmenami od 1. 1. 2020 na príkladoch
◦zmarená investícia
◦zmeny v sadzbách dane z príjmov a výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2020

•Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 (tretí blog) – daň z pridanej hodnoty:
◦reťazové obchody, priradenia prepravy, určenie miesta dodania tovaru
◦princíp konsignačných skladov (príklady na vyplnenie SV a DP)
◦bezodplatné darovanie majetku do 1 700 eur, napr. počítače a tvorba základu dane
◦oprava základu dane u cestovných kancelárií

•Stručný rešerš, čo nás čaká v oblasti dane z príjmov a DPH od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Pre potreby fakturácie prosíme zaslať fakturačné údaje / objednávku.
Inak po prihlásení úhrada v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke uviesť účastníkov

 

HARMONOGRAM:

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky