Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

TAJOMSTVO PRESVEDČIVOSTI
Názov kurzu: TAJOMSTVO PRESVEDČIVOSTI 

Lektor: Mgr.Renáta Taligová

Rozsah: 4 hodiny

Termín konania: 09.04.2019 

Dni konania: utorok

Čas konania: 16:00 - 20:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 45,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: Seminár zameraný na psychologické pozadie procesu predaja, na rozvoj osobnostných predpokladov úspešného obchodníka a definovanie jeho jedinečnej obchodnej filozofie.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Za každým obchodným úspechom nie je produkt, ani služba, ale človekprezentácia od 15,45 hod

prednáška v čase 16 -20 hod s prestávkami na občerstvenie

Za každým obchodným úspechom nie je produkt, ani služba, ale človek. Človek pracovitý, húževnatý, motivujúci, s víziami, intuíciou, konkrétnymi postupmi, orientovaný na zákazníka a jeho potreby. Najlepšou obchodnou stratégiou je totiž stanovenia správneho cieľa, ktorým nie je samotný predaj, ale spokojnosť zákazníka.
• Ako si získať dôveru ľudí, získať stabilné postavenie na trhu a budovať dlhodobé vzťahy?
• Ako vybudovať a rozvíjať svoje osobnostné predpoklady a vlastnosti tak, aby sme vedeli urobiť pozitívny 1.dojem a obstáť v konkurenčnom prostredí dnešnej doby?
• Ako sa stať naozaj úspešným predajcom/obchodníkom s intuíciou, interpersonálnymi zručnosťami a osobným čarom?

Kľúčom môže byť práve vzdelávanie zamerané na psychológiu moderného predaja, na ktorom získate:
1. osobnostné predpoklady dobrého obchodníka
2. vlastná filozofia predaja
3. zameranie na klienta
4. typológia zákazníkov
5. vytvorenie úspešnej stratégie
6. nácvik predajných techník
7. charizma a čaro osobnosti
8. vytváranie spätnej väzby a dlhodobých vzťahov

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Radi zodpovieme Vaše otázky