Počítačové školenie pre administratívnych pracovníkov a asistentkyRozsah: 8 hodín

Termín konania: 12.01.2022 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:00 - 16:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 75,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Juraj Beňadik

Cieľová skupina: asistentky, asistenti, administratívni pracovníci

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia ale vyžaduje sa aspoň základné ovládanie kancelárskeho balíka MS Office

Doklad o ukončení: Certifikát Akadémie vzdelávania

Cieľ kurzu: naučiť účastníkov ako efektívne a bez stresu využívať kancelársky balík MS OfficeAsistentky a administratívni pracovníci majú náročnú prácu. Vyžaduje sa od nich aby pracovali efektívne, rýchlo, kvalitne, organizovali si čas a prácu. Naše počítačové školenie pre administratívnych pracovníkov a asistentky vás naučíme ako to všetko zvládnuť bez nervov a stresu vďaka výhodám, ktoré vám ponúka pri práci kancelársky balík MS Office.

3 kroky k dokonalosti:

 • využívajte kancelársky balík MS Office na maximum a vo svoj prospech a tým,
 • pracujte presne, rýchlo, efektívne a v pohode a tým
 • šetrite čas a odbúrajte stres na pracovisku

Naučíte sa:

 • ako efektívne pracovať s dokumentami
 • používať šablóny
 • efektívne organizovanie času a práce
 • rýchle spracovanie údajov
 • efektívnu prácu v tímoch
 • ako zvládať prácu na diaľku (home office)
 • množstvo tipov a trikov ako ušetriť čas a nervy pri práci

Microsoft WORD

Pokročilá úprava textu
Práca so šablónami
Vytváranie organizačných štruktúr a rôznych diagramov
Hypertextové prepojenia
Vkladanie automatického obsahu
Vkladanie zoznamov obrázkov, tabuliek, grafov, atď.
Pokročilé číslovanie strán
Poznámky pod čiarou
Vytvorenie registra v dokumente
Sledovanie zmien v dokumente
Porovnanie dokumentov
Vkladanie komentárov
Hromadná korešpondencia
Kontrola dokumentu
Zabezpečenie dokumentu

Microsoft Excel

Vytváranie tabuliek ako zoznam zmlúv, zoznam klientov atď. rôzne riešenia
Pokročilé zoraďovanie údajov
Automatické filtrovanie údajov
Rozšírené filtrovanie údajov
Podmienené formátovanie
Prepojenie rôznych tabuliek
Riešenie problémov pri spracovaní údajov exportovaných z firemného softvéru
Overenie údajov
Zabezpečenie zošitu na rôznych úrovniach

Microsoft Powerpoint

Vytvorenie prezentácie
Nastavenie prezentácie
Možnosti prezentovania

Microsoft Outlook

Pokročilé spracovanie mailovej komunikácie
Triedenie mailovej komunikácie
Pokročilé nastavenia MS Outlook
Organizovanie stretnutí a povinností pre seba aj iných vo firme
Vedenie adresára kontaktov
Zdieľanie informácií v MS Outlook s inými osobami

Microsoft OneNote

Microsoft ToDo

Práca vCloude

 

Diskusia

 • Diskusia na konkrétne otázky k Vašim problémom
 • Obsah školenia je flexibilný a dopĺňame ho o témy, ktoré potrebujú priamo účastníci školenia
 • Všetky riešenia sú založené na praktických skúsenostiach a sú v praxi overené

Radi zodpovieme Vaše otázky