Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE – aktuálne zmeny 2019
Názov kurzu: SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE – aktuálne zmeny 2019 

Lektor: Mgr. Daniel Kurucár

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 03.04.2019 

Dni konania: streda

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Cena: 72,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: podnikatelia, konatelia, pracovníci registratúry ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: priblížiť problematiku registratúry pre rok 2019Školenie je určené nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých je zamerané na všetky činnosti, ktoré sú v praxi spojené so správou registratúry – od zabezpečovania evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim až po ich vyraďovanie. V nadväznosti na platné právne predpisy, vrátane posledných schválených noviel, spoznáte zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu). Účastníci môžu na školení navyše využiť odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry od skúsených lektorov a nájsť tak tie najoptimálnejšie riešenia pre evidovanie, pohyb, ochranu, ukladanie a skartáciu registratúrnych záznamov.

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Popis

Školenie je určené subjektom verejnej správy a podnikateľskej sféry, konkrétne správcom registratúry, prípadne ich vedúcim, pracovníkom IT oddelení, predstaviteľom manažmentu manažérskych systémov riadenia podľa noriem radu ISO, interným audítorom manažérskych systémov riadenia kvality, asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.

Program
•Platné právne predpisy pre správu registratúry – vrátane posledných schválených noviel
•Práva a povinnosti pôvodcov registratúry
•Správa registratúry – terminológia, systémy, manipulačné úkony vrátane práce s elektronickými záznamami
•Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, odovzdávanie archívnych dokumentov do archívu
•Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Účastnícky poplatok obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály,obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Mgr. Daniel Kurucár, Zamestnanec Štátneho archívu v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Ako lektor sa venuje legislatívnemu zabezpečeniu správe registratúry (pojmom, úkonom a informačným systémom)


Radi zodpovieme Vaše otázky