Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Spracovanie biznis plánu pre podnikateľov a žiadateľov o príspevok na podnikanie z úradu práce
Názov kurzu: Spracovanie biznis plánu pre podnikateľov a žiadateľov o príspevok na podnikanie z úradu práce 

Lektor: Ing. Mgr. Peter Gábor, DIS, CA

Rozsah: 6

Termín konania: 17.05.2019 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:30 - 14:30

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 75,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: živnostníci, podnikatelia, ekonómovia, študenti...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: naučiť vypracovať podnikateľský plán13.10.2018 (sobota)
registrácia od 8,15 hod
prednáška : 8,30 – 14,30 hod
prestávky na občerstvenie

 

1. Predpoklady podnikania a význam podnikateľského plánovania

  • ideová predstava o ekonomickej príležitosti
  • správny časový okamih vstupu na trh
  • technické, technologické, materiálne, finančné, personálne, informačné zdroje
  • podnikateľský plán
  • význam plánovania v podnikateľskej praxi

2. Podnikateľský plán a plánovanie
3. Podnikateľský plán – definícia
4. Požiadavky na spracovanie podnikateľského plánu
5. Štruktúra podnikateľského plánu
6. Návrh podnikateľského plánu
7. Základné údaje firmy
8. Vízia a poslanie podniku
9. Charakteristika podnikateľského zámeru
10. Údaje o žiadateľovi
11. Charakteristika zámeru
12. Postup realizácie zámeru
13. Miesto realizácie zámeru
14. Marketingové informácie
15. Prieskum trhu a SWOT analýza
16. Finančná prognóza
17. Doplňujúce údaje
18. Kalkulácia predpokladaných nákladov – finančný plán ( metodológia tvorby)
19. Diskusia

Na základe získaných informácií je možné si dohodnúť aj individuálne konzultácie k problematike.


Radi zodpovieme Vaše otázky