ŠpanielčinaRozsah: 48 vyučovacích hodín

Termín konania: 16.09.2020 - 18.12.2020 

Dni konania: pondelok a streda alebo utorok a štvrtok

Čas konania: čas podľa dohody

Miesto konania: Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom   

Cena: 160,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: možnosť získať certifikát AVZV na príslušnej úrovni ovládania jazyka

Cieľ kurzu: Absolvent jednotlivých modulov jazykového kurzu dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom.Modulový kurz všeobecnej španielčiny rozvíja komunikačné zručnosti. Trojica modulov, každý v rozsahu 48 vyučovacích hodín, vedie k vyššiemu vedomostnému stupnňu SERR (A1,A2,B1,B2,C1).
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť moduly kopírujú trimestre.


Radi zodpovieme Vaše otázky