RuštinaRozsah: 48 vyučovacích hodín

Termín konania: 10.01.2022 - 31.03.2022 

Dni konania: pondelok a streda alebo utorok a štvrtok

Čas konania: čas podľa dohody

Miesto konania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banská Bystrica   

Cena: 160,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: možnosť získať certifikát AVZV na príslušnej úrovni ovládania jazyka

Cieľ kurzu: Absolvent jednotlivých modulov jazykového kurzu dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom.Kurz ruštiny je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu účastníkov jazykového vzdelávania. Pozostáva z ôsmich modulov – od A1 po B2. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.


Radi zodpovieme Vaše otázky