Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020Rozsah: 5 hodín

Termín konania: 18.01.2021 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 84,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Júlia Pšenková, Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, konatelia atď.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Na školení s Júliou Pšenkovou získate všetky potrebné informácie pre správne vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2020. V rámci programu si tradične objasníme, kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať, ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok a nahliadneme aj na ďalšie špecifiká, s ktorými sa môžete stretnúť pri ukončení príslušného kalendárneho roka. Pomocou reálnych príkladov z praxe si tak prejdeme všetky povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni na prelome rokov 2020/2021. Vzhľadom na to, že začiatok roka je vždy spojený s novými legislatívnymi novinkami, nebude na školení chýbať ani prehľad o zmenách, ktoré nadobúdajú účinnosť od januára 2021 a v priebehu nasledujúcich mesiacov.PROGRAM – ešte priebežne aktualizujeme

•RZD lehoty, termíny
•potvrdenie o príjme
•žiadosť o RZD
•nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
•odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver
•daňový bonus
•zamestnanecká prémia
•preplatky, nedoplatky
•darovanie 2 % dane
•Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde
•sociálne poistenie – vymeriavacie základy
•zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok obsahuje cenu za školenie, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu .

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky vystavenia faktúry prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp.objednávku. Inak : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 , VS RRMMDD

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky