Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019
Názov kurzu: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019 

Lektor: Júlia Pšenková

Rozsah: 6

Termín konania: 19.12.2018 

Dni konania: streda

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Cena: 78,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: účtovníci, ekonómoovia, daňový pracovníci ..

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 a do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať? Ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok? Všetko, čo potrebujú vedieť mzdoví účtovníci na prelome rokov 2018/2019.Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 a do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať? Ako sa vysporiada preplatok alebo nedoplatok? Všetko, čo potrebujú vedieť mzdoví účtovníci na prelome rokov 2018/2019 sa dozviete na školení s Julkou Pšenkovou. Pomocou praktických príkladov sa zameriame na povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni v súvislosti s ukončením príslušného kalendárneho roka a chýbať nebude ani prehľad o novinkách v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti pre rok 2019.

Program

 • RZD lehoty, termíny
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o RZD
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
 • odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver
 • daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • preplatky, nedoplatky
 • darovanie 2 % dane
 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde
 • sociálne poistenie – vymeriavacie základy
 • zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Júlia PšenkováŠpecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje aj lektorovaniu.


Radi zodpovieme Vaše otázky