RIEŠENIE ZÁŤAŽOVÝCH A KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍRozsah: 5,5 hodín

Termín konania: 19.06.2020 

Dni konania: piatok

Čas konania: 9:00 - 14:30

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 65,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Ľ.Hnátová PhD.

Cieľová skupina: každý

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: Ako sa správať pri riešení konfliktných situácií• Vznik konfliktných situácií
• Predpoklady konštruktívnej komunikácie pri riešení konfliktu
• Stratégie, štýly riešenia konfliktov
• Zásady budovania vzťahu pri riešení konfliktov
• Komunikácia nepopulárnych správ a opatrení
• Praktický nácvik možností, ako riešiť, vyriešiť, situáciu a zároveň budovať vzťahy na pracovisku
• Diskusia, námety účastníkov


Radi zodpovieme Vaše otázky