Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

RIADENIE spoločnosti s.r.o.
Názov kurzu: RIADENIE spoločnosti s.r.o. 

Lektor: Ing.Mgr. Peter Gábor, DIS, CA

Rozsah: 12 hodín

Termín konania: 22.02.2019 - 23.02.2019 

Dni konania: piatok a sobota

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 99,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: podnikatelia, konatelia,.........tí, ktorí sa rozhodujú založiť s.r.o., alebo chcú si zopakovať požiadavky na úspešné riadenie sr-očky

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: priblížiť účastníkom základné podnikateľské kompetencie v oblasti riadenia SRO 

2 dňový seminár

1. Legislatíva a s.r.o. (1.deň)

 • aktuálna legislatíva pre oblasť obchodných spoločností – právna úprava pre vznik s.r.o., – porovnanie so živnosťou – výhody, nevýhody…
 • postavenie konateľa v s.r.o. ( právny rámec, personálne- finančné)
 • spoločník vs. konateľ vs. riaditeľ (manažér) vs. štatutárny zástupca – v tomto je chaos !
 • založenie s.r.o. – kroky + zriaďovacie náklady
 • povinné interné normy, vrátane organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
 • povinné interné normy pre oblasť účtovníctva a finančného riadenia

2. Riadenie s.r.o. (2.deň)

 • informačný systém a účtovníctvo s.r.o.
 • povinnosti s.r.o. vyplývajúce z legislatívy
 • základy finančného riadenia
 • základná znalosť orientácie vo výkazníctve (Súvaha, Výsledovka)
 • základy personálneho riadenia
 • základy finančnej kontroly – vnútorná finančná kontrola
 • Daňová kontrola a Daňový poriadok
 • Obchodné zmluvy a korešpondencia – vznik, zmena zánik
 • pohľadávky, záväzky
 • vznik, zmena, zánik pracovno-právneho vzťahu špeciálne prípady
 • základné aspekty riadenia s.r.o. – manažérske zručnosti
 • Diskusia

Radi zodpovieme Vaše otázky