Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020Rozsah: 4 hodiny

Termín konania: 17.09.2020 

Dni konania: štvrtok

Čas konania: 9:00 - 13:30

Miesto konania: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava   

Cena: 120,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: JUDr. Jaroslav Macek, Venuje lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie SR a pod.

Cieľová skupina: podnikatelia, konatelia,...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Novela zákona č. 241/2019 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora mala v praxi pre podnikateľov, oprávnené osoby a zahraničné firmy zaviesť viacero užitočných zmien. O tom, ako vyzerá prax s odstupom niekoľkých mesiacov vás oboznámi uznávaný odborník v SR a zároveň predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek, ktorý vám okrem základných vedomostí o danej problematike odprezentuje doposiaľ ešte nepublikované rozhodnutia registrového súdu. Na školení si môžete navyše vypočuť aj praktické skúsenosti z konaní o overenie pravdivosti zapísaných údajov, k otázke dôkazného bremena v týchto konaniach, ako aj z konaní o pokutách. Počas celého školenia, a najmä v jeho závere, budete mať k dispozícií dostatočný priestor na diskusiu, v rámci ktorej si budete môcť ozrejmiť všetky nejasnosti týkajúce tejto stále horúcej témy v oblasti práva.PROGRAM

•aplikácia novely zákona o Registri partnerov č.241/2019 Z.z. v praxi,
•aktuálna judikatúra registrového súdu,
•diskusia

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp objednávku
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

HARMONOGRAM:

9.00 – 9.30 prezentácia účastníkov školenia
9.30 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky