Online školenie: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxeRozsah: 5 hodín

Termín konania: 25.05.2020 - 27.05.2020 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 9:00 - 14:30

Miesto konania: , ,   

Cena: 84,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Ing. Milan Kúdela, Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, konatelia atď.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Obsah školenia vychádza z dlhoročnej praxe daňového poradcu Ing. Milana Kúdelu, ktorý pre vás zostavil výber najproblematickejších daňových kontrol za uplynulé účtovné obdobia. Prednáška sa skladá zo skutočných daňových kontrol, ktoré lektor riešil v rámci odborného poradenstva za posledných 17 rokov. Na školení preto získate komplexný pohľad na to, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké mali dotknuté subjekty možnosť obrany alebo aké následky vyplývali z jednotlivých kontrol. Vďaka tomuto podrobnému prierezu touto náročnou problematikou nadobudnete všetky potrebné znalosti na to, aby ste boli plne pripravený zvládnuť možnú kontrolu.HARMONOGRAM:

09:00 – 11:00 prednáška

11:00 – 11:30 prestávka

11:30 – 12:00 prednáška

12:00 – 13:15 prestávka

13:15 – 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky

PROGRAM
•bezodplatné dodanie služby
•podpora predaja a odpočet DPH
•storno verzuss dobropis
•rabaty, skontá, zľavy
•reklamácie a daň z príjmov a DPH
•dovoz tovaru a reklamácia
•zneužitie právomoci verejného činiteľa
•doklady v cudzom jazyku
•reklama verzus sponzorstvo a DPH
•kontrola k transferovému oceňovaniu
•daňová zostatková cena a predaj majetku

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre fakturáciu je potrebné včas poskytnúť fakturačné údaje / objednávku.
Inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD


Radi zodpovieme Vaše otázky