Reality – nehnuteľnosti v praxi
Názov kurzu: Reality – nehnuteľnosti v praxi 

Lektor: JUDr. Zuzana Latíková, PhD.

Rozsah: 5 hodín

Termín konania: 11.03.2019 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 10:00 - 15:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 65,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: podnikatelia s nehnuteľnosťami, prenajímatelia nehnuteľností, súkromné osoby

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: podnikáte s nehnuteľnosťami ? prenajímate byt ? - ponúkame prehľad informáciíPROGRAM :

1. Realitný trh
2. Realitné sprostredkovanie
3. Pojem nehnuteľnosť (byty, nebytové priestory, rodinné domy, pozemky, nehnuteľnosti, ktoré nemožno nadobúdať)
4. Vlastnícke právo (výlučné, podielové, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
5. Záväzkové vzťahy (sprostredkovateľský vzťah, nájomná zmluva, kúpna zmluva)
6. Vecné bremená
7. Predkúpne právo
8. Záložné právo
9. Vydržanie
10. Kataster nehnuteľností (pramene, štátne orgány na úseku, samotný kataster nehnuteľností)
11. List vlastníctva
12. Katastrálne konanie
13. Vybrané daňové povinnosti
14. Diskusia

Seminár ponúka základný prehľad k problematike nehnuteľností
Jedinečná príležitosť diskutovať s odborníkom

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Radi zodpovieme Vaše otázky