Profesionálna asistentkaRozsah: 6 hodín

Termín konania: 22.05.2020 

Dni konania: piaatok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 65,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Ľubomíra Hnátová, PhD.

Cieľová skupina: Asistentky, administratívny personál, pracovníci sekretariátu, recepcie a všetci ktorí pracujú s verejnosťou.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: zefektívniť internú a externú komunikáciu, ako budovať dobré meno spoločnosti. Sekretariát, recepcia,... je srdcom, vizitkou a významným prvkom imidžu každej spoločnosti.Asistentky, administratívny personál, pracovníci sekretariátu, recepcie a všetci ktorí pracujú s verejnosťou. Na našom školení sa dozviete všetky podrobné informácie o tom ako zefektívniť internú a externú komunikáciu, ako budovať dobré meno spoločnosti. Sekretariát, recepcia,… je srdcom, vizitkou a významným prvkom imidžu každej spoločnosti.

• Asistentka – komunikačné srdce firmy
• Predpoklady efektívnej komunikácie. Ako preklenúť komunikačné bariéry?
• Organizácia sekretariátu
• Prekážky v efektivite zvládania času a dôsledky neriešených stresových situácií. Organizácia sekretariátu.
• Základy spoločenského správania sa. Dress code a imidžotvorné prvky
• Vaše otázky. Diskusia

poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady, je potrebné uhradiť 3 dni pred začiatkom
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-190528 KS-0308
Organizácia:
zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.


Radi zodpovieme Vaše otázky