Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia)Rozsah: 5,5 hodín

Termín konania: 16.04.2020 

Dni konania: štvrtok

Čas konania: 9:00 - 14:30

Miesto konania: , ,   

Cena: 66,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: RNDr. Jana Motyčková, Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými

Cieľová skupina: personalisti, mzdové účtovníčky, konatelia, majitelia

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Nielen zamestnávatelia, ale aj vláda bola v týchto dňoch nútená prijať zásadné opatrenia na podporu podnikania na Slovensku. Cieľom seminára je prejsť si najčastejšie problémy, s ktorými sa firmy/podnikatelia aktuálne stretávajú a zároveň vás informovať o tom, aké boli v súvislosti s koronavírusom prijaté opatrenia. Medzi ne patria napríklad zmeny v ošetrovnom od 27. 3. 2020, zavedenie príspevkov na plat zamestnanca alebo živnostníka či odklady platieb odvodov a daní.HARMONOGRAM:
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:15 prestávka
13:15 – 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

 

Obsah seminára:

 • Ošetrovné a nemocenské po prijatých opatreniach
  • Zmeny v ošetrovnom od 27.3.2020, ošetrovné kvôli karanténe
  • Prestriedanie rodičov pri ošetrovaní, čestné prehlásenie
  • Zmeny v ošetrovnom pri chorobe
  • Zamestnanec v karanténe
  • Práceneschopnosť zamestnanca
  • Spôsob oznamovania OČR a PN zamestnávateľovi počas krízovej situácie
  • Oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP a ZP
  • Ošetrovné a súčasne PN
 • Prijaté opatrenia z tzv. Prvej pomoci týkajúce sa zamestnancov
  • Detaily preplácania 80 % „platu“
  • Príspevok na plat zamestnanca alebo živnostníka
  • Odklady platieb odvodov, dane (závislá činnosť)
  • Prípadne ďalšie prijaté opatrenia
 • Aktuálne situácie u zamestnávateľa
  • Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru
  • Zmena druhu práce a home office – podmienky
  • Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi
  • Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas
  • Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, termíny, zamestnanci bez dovolenky
  • Úpravy pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného času
  • Prekážka na strane zamestnávateľa
 • Kombinácie a príklady    
  • Dovolenka vs OČR, PN, karanténa, sviatok
  • Home office vs. OČR, PN
  • Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka
  • Zrušenie dovolenky zamestnancovi
 • Dohodári

Radi zodpovieme Vaše otázky