Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020Rozsah: 5 hodín

Termín konania: 28.04.2020 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00 - 14:30

Miesto konania: , ,   

Cena: 96,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Ing. Milan Kúdela, Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, konatelia atď.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: V ďalšom zo série seminárov zameraných na horúce témy v daňovej problematike sa s Ing. Kúdelom tentokrát zameriame na prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020.Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa rozhodli nahradiť školenie formou online seminára, ktorý môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Náhradný online seminár sa bude konať 28. 4 . 2020. Počas celého online seminára budete mať možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní seminára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam. Zákazníkov, ktorí sú prihlásení na dané školenie budeme o ďalšom postupe informovať emailovou alebo telefonickou formou.

V ďalšom zo série seminárov zameraných na horúce témy v daňovej problematike sa s Ing. Kúdelom tentokrát zameriame na prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020.

Školenie vychádza z dlhoročnej praxe Ing. Kúdelu, a preto sa môžete spoľahnúť na to, že zo školenia si odnesiete cenné overené rady. Počas jediného dňa získate dostatočný priestor na to, aby ste sa zoznámili s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú danú problematiku alebo na to, aby ste si ozrejmili akým spôsobom prenos daňovej povinnosti funguje, kedy sa má uplatniť, ako vyplniť kontrolný výkaz, aký postupovať pri vrátení nadmerného odpočtu alebo kedy môžete očakávať peniaze z nadmerného odpočtu?

HARMONOGRAM:

09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:15 prestávka
13:15 – 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky

PROGRAM
•prípady tzv. tuzemského samozdanenia – prenosu daňovej povinnosti
•podmienky na uplatnenie daňovej povinnosti
•štatistická klasifikácia F – stavebná činnosť
•činnosti, ktoré súvisia so stavebnými prácami ale nepatria do klasifikácie F
•náležitosti faktúry
•miesto dodania služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami
•zrušenie limitov pri prenose daňovej povinnosti
•zahraničný prenos daňovej povinnosti
•registrácia podľa § 7 a § 7a
•prenos daňovej povinnosti a § 5
•viac sadzieb dane a prenos na jednom doklade
•opravné doklady z pohľadu zákonaAko bonus získa každý účastník školenia zdarma:
• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp objednávku
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára


Radi zodpovieme Vaše otázky