Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Praktické pravidlá etikety a správania sa na pracovisku
Názov kurzu: Praktické pravidlá etikety a správania sa na pracovisku 

Lektor: L.Hnátová, PhD.

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 29.03.2019 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:30 - 14:30

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 65,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: manažéri, zamestnanci,...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: zvýšiť znalosti o etikete a správaní sa na pracovisku8,30 – 9,00 hod prezentácia
9,00 – 14,30 hod prednáška
s prestávkami na občerstvenie

Obsah seminára:

1/ Zákon spoločenskej významnosti. Pravidlá, ktoré sa oplatí poznať.
2/ Čo tvorí o nás obraz? Reč tela. Oblečenie. Imidž a prezentácia.
3/ Ako privítať návštevu. Aké je postavenie hosťa?
4/ Telefonát. Ako sa nepopáliť v krízových konfliktných situáciách?
5/ V strese.. môžeme byť nad vecou, ak sa dobre cítime. Ako to urobiť?
6/ Diskusia


Radi zodpovieme Vaše otázky