Online školenie: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práciRozsah: 6 hodín

Termín konania: 26.05.2020 

Dni konania: utorok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: , ,   

Cena: 84,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: RNDr. Jana Motyčková, Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami

Cieľová skupina: personalisti, mzdové účtovníčky, konatelia, majitelia

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Medzi častokrát diskutované témy pracovného práva patrí nastavenie pracovného času, čerpanie dovolenky, prípadne materskej dovolenky, preplácanie nadčasov alebo poskytovanie iných mzdových zvýhodnení. Nahliadnite na uvedenú problematiku a nájdite optimálne riešenia pre vlastnú prax spolu so špičkovou lektorkou, ktorá nezabudne venovať pozornosť tiež zmenám v zákone platným pre rok 2020 či ďalším horúcim témam v oblasti pracovného práva na Slovensku.HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM
•Pracovný čas ◦Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
◦Konto pracovného času, pružný pracovný čas
◦Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
◦Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
◦Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
◦Práca nadčas – kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
◦Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
◦Evidencia pracovného času a nadčasu

•Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady ◦Za prácu v sobotu, v nedeľu – v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
◦Za prácu v noci
◦Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
◦Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

•Pracovná cesta z hľadiska pracovného času ◦Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty, mzdové nároky
◦Povinné voľno po pracovnej ceste

•Prekážky v práci ◦Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
◦OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné
◦Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
◦Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka

•Dovolenka ◦Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
◦Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
◦Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
◦Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
◦Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
◦Prečerpaná dovolenka

•Pohotovosť ◦Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
◦Výkon práce počas pohotovosti, mzda

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp objednávku
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára


Radi zodpovieme Vaše otázky