POUČENÁ OSOBA §20 – školenie pre neelektrotechnikov

Rozsah:
4 hodiny
Termín konania:
19.09.2023
Dni konania:
utorok
Čas konania:
8:00 - 12:00
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
35,- €
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
rôzni
Cieľová skupina:
zamestnanci, zamestnávateľ je povinný poučiť všetky osoby pracujúce s akýmkoľvek elektrickým zariadením, tj v súčasnej dobe sú všetky zariadenia elektrické - PC, kávovar, vysávač, stroj,.....
Požadované vzdelanie:
bez obmedzenia
Doklad o ukončení:
Potvrdenie o absolvovaní
Cieľ kurzu:
Poučiť zamestnancov pre možnosť obsluhovať elektrotechnické zariadenia a splniť tak zákonnú požiadavku.


Školenie Poučená osoba §20

V zmysle zák.č. 508/2009 Z.z. paragraf 20

Poučená osoba §20 je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Oboznámenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.

V PRÍPADE FIREMNÝCH ZÁUJEMCOV (viac účastníkov) JE MOŽNÁ INDIVIDUÁLNA DOHODA

 

Udelenie osvedčenia na výchovu a vzdelávanie pre Akadémiu vzdelávania Zvolen si môžete overiť v „Zozname vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení NIP„.


Radi zodpovieme Vaše otázky