POUČENÁ OSOBA §20 – školenie pre neelektrotechnikovRozsah: 4 hodiny

Termín konania: 24.01.2023 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:00 - 12:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 35,- €  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: zamestnanci, zamestnávateľ je povinný poučiť všetky osoby pracujúce s akýmkoľvek elektrickým zariadením, tj v súčasnej dobe sú všetky zariadenia elektrické - PC, kávovar, vysávač, stroj,.....

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: Poučiť zamestnancov pre možnosť obsluhovať elektrotechnické zariadenia a splniť tak zákonnú požiadavku.Školenie Poučená osoba §20

V zmysle zák.č. 508/2009 Z.z. paragraf 20

Poučená osoba §20 je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Oboznámenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.

V PRÍPADE FIREMNÝCH ZÁUJEMCOV (viac účastníkov) JE MOŽNÁ INDIVIDUÁLNA DOHODA

 

Udelenie osvedčenia na výchovu a vzdelávanie pre Akadémiu vzdelávania Zvolen si môžete overiť v „Zozname vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení NIP„.


Radi zodpovieme Vaše otázky