Personalistika pre začiatočníkovRozsah: 6 hodín

Termín konania: 30.07.2021 

Dni konania: piatok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 84,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Martina Švaňová

Cieľová skupina: personalisti, podnikatelia, konatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Na školení s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov,školenie v BA a webinár

Na školení s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov, rozvrhnutie pracovného času, GDPR povinnosti, monitorovanie zamestnancov, až po spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru či riešenia možných disciplinárnych sporov.

Harmonogram
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
•Nábor a výber zamestnanca
•Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

Vznik pracovného pomeru
•Spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
•Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
•Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti

Osobný spis zamestnanca
•Obsah osobného spisuVedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, Nariadenia GDPR…)
•Lehoty uloženia pracovno-právnej dokumentácie
Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
•Monitorovanie zamestnanca na pracovisku z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
•Zákaz diskriminácie

Rozvrhnutie pracovného času – základné princípy
•Rovnomerné
•Nerovnomerné
•Zmennosť
•Evidencia pracovného času zamestnanca

Zánik pracovného pomeru
•Spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru
•Riešenie disciplinárnych sporov
•Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

Korona Safe:
•Meranie teploty pri vstupe do priestorov
•Priebeh registrácie s náležitým odstupom
•Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
•Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
•Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka


Radi zodpovieme Vaše otázky