NemčinaRozsah: 48 vyučovacích hodín

Termín konania: 16.09.2020 - 18.12.2020 

Dni konania: pondelok a streda alebo utorok a štvrtok

Čas konania: 17:00 - 18:30

Miesto konania: Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom   

Cena: 160,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: možnosť získať certifikát AVZV na príslušnej úrovni ovládania jazyka

Cieľ kurzu: Absolvent jednotlivých modulov jazykového kurzu dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom.Kurz nemčiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Koncipovaný je do piatich modulov identických s vedomostnými stupňami SERR (A1, A2, B1, B2, C1). Rozsah modulu je 144 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre. Možnosť využiť bezplatné testovanie na stránke (otestujte sa)


Radi zodpovieme Vaše otázky