MZDY POKROČILÝCHRozsah: 12 hodín

Termín konania: 22.10.2020 - 23.10.2020 

Dni konania: štvrtok a piatok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 168,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Júlia Pšenková, Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Cieľová skupina: mzdový účtovníci, konatelia, podnikatelia ....

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Zamestnanci mzdových učtární sú v praxi zahltený celým radom povinností. Aj z toho dôvodu je program školenia je zostavený tak, aby ste si zopakovali základné vedomosti, a v nadväznosti na nich získali ďalšie znalosti, pomocou ktorých budete vedieť bez problémov zvládať náročnejšie činnosti spojené s vedením mzdovej agendy. Školenie vychádza z viac ako 20 ročných skúseností špičkovej lektorky Júlie Pšenkovej, vďaka čomu získate komplexný pohľad na zamestnávanie štatutárov, benefity zamestnancov (13. a 14. platy, mzdové príplatky, rekreačné poukazy) či dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Po absolvovaní kurzu budete navyše schopný vypočítať a vykonávať nielen exekučné zrážky, ale aj cestovné náhrady v roku 2020. Školenie je určené pre všetkých, ktorý zvládajú základné činnosti spojené s touto problematikou.PROGRAM

Štatutár
◦definícia štatutárov
◦zmluva o výkone pozície
◦pracovná zmluva
◦sociálne poistenie – pravidelný, nepravidelný príjem
◦výška odvodov, výkazy, splatnosť poistného
◦kombinácia mandátnej zmluvy a pracovnej zmluvy
◦zdravotné poistenie
◦daň z príjmov zo závislej činnosti
◦ročné zúčtovanie dane

•Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
◦definícia dohody
◦typy dohôd
◦uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
◦práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
◦evidencia dochádzky dohodárov
◦zdravotné poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy
◦sociálne poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy
Benefity
◦definícia benefitov
◦typy benefitov
◦benefity z nákladov
◦používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely
◦poskytnutie mobilného telefónu, notebooku
◦pracovný odev
◦stravovanie, pitný režim
◦vzdelávanie zamestnancov
◦dodatková dovolenka, dni voľna
◦13. a 14. plat
◦príspevok na rekreáciu

•Zrážky zo mzdy
◦zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
◦exekúcie
◦práva a povinnosti pri exekúcii
◦určenie čistej mzdy povinného
◦nepostihnuteľné časti mzdy
◦výpočet exekúcie
◦poradie zrážok
◦prednostné, neprednostné zrážky
◦zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku
◦daňové exekúcie
◦zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka

•Cestovné náhrady
◦definícia pracovnej cesty
◦oprávnené osoby
◦tuzemské pracovné cesty – nároky, plnenia
◦zahraničné pracovné cesty – nároky, plnenia
◦použitie súkromného motorového vozidla
◦príkaz na pracovnú cestu, vyúčtovanie pracovnej cesty

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie, prosíme včas zaslať fakturačné údaje

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky