Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Medzinárodná kamiónová doprava a DPH
Názov kurzu: Medzinárodná kamiónová doprava a DPH 

Lektor: Ing. Milan Kúdela

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 19.09.2019 

Dni konania: štvrtok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 84,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Cieľová skupina: účtovníci, ekonómovia, konatelia, ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu:Program

 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka.
 •       (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia.
  •        (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru.
  •        (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami.
 • Odpočet dane.
  •        (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka.
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze.
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze).
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy).

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Radi zodpovieme Vaše otázky