Manipulácie. (Tango s diablom)Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 28.07.2021 

Dni konania: streda

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 69,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ľubomíra Hnátová, PhD.

Cieľová skupina: každý

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Čo robiť, ak sa cítime byť manipulovaní?Čo robiť, ak sa cítime byť manipulovaní?
Manipulácia sa využíva ako zbraň a môže sa javiť ako užitočná. Pre všetkých zúčastnených môže byť aj nebezpečná. Manipulácia je veľmi silný stresujúci faktor, obzvlášť, ak ide o dlhodobý pobyt v blízkosti manipulátora. Stresová odpoveď je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela.

PROGRAM

1/ Rozpoznávanie prvkov manipulácie v komunikácii a v správaní
2/ Analýza vlastnej a cudzej manipulácie
3/ Techniky zvládania manipulácie
4/ Ako odolať nátlaku?
5/ Získavanie zručností v nemanipulujúcej komunikácii
6/ Odbúranie vlastných manipulačných návykov v komunikácii
7/ Diskusia

poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady Úhradu je potrebné zrealizovať 3 dni pred začiatkom
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-RRMMDD KS-0308 v poznámke skr.názov vzdelávania, meno účastníka. Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
Organizácia:
zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.


Radi zodpovieme Vaše otázky