MANIPULÁCIE. OCHRANA PROTI MANIPULÁCIIRozsah: 5 hodín

Termín konania: 27.11.2020 

Dni konania: piatok

Čas konania: 9:00 - 14:30

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, Nitra   

Cena: 69,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ľubomíra Hnátová, PhD.

Cieľová skupina: každý

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: certifikát Akadémie vzdelávania Zvolen

Cieľ kurzu: Čo robiť, ak sa cítime byť manipulovaní?Čo robiť, ak sa cítime byť manipulovaní?

PROGRAM

1/ Prežívate pocity strachu, ohrozenia?
2/ Manipulovanie, typy manipulátorov a techniky.
3/ Zle podaná spätná väzba ako manipulovanie.
4/ Otvorená komunikácia. Ako sa pokúsiť nemanipulovať iných.
5/ Aké sú možnosti vyvmaniť sa zo sietí manipulátora?
6/ Diskusia. Námety účastníkov

poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady Úhradu je potrebné zrealizovať 3 dni pred začiatkom
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-RRMMDD KS-0308 v poznámke skr.názov vzdelávania, meno účastníka. Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
Organizácia:
zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.


Radi zodpovieme Vaše otázky