Kontingenčné tabuľky a grafy – analýza dát. ( webinár )Rozsah: 7 hodín

Termín konania: 24.08.2021 

Dni konania: utorok

Čas konania: 8:00 - 15:30

Miesto konania: Online, , Webinár   

Cena: 85,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Juraj Beňadik

Cieľová skupina: každý kto potrebuje analyzovať dáta akéhokoľvek typu - ekonomické, finančné, technické, výrobné. ..

Požadované vzdelanie: aspoň základné znalosti z MS Excel

Doklad o ukončení: Certifikát Akadémie vzdelávania Zvolen

Cieľ kurzu: naučiť všetko potrebné pre prax o kontingenčných tabuľkách, grafoch a vytváraní dynamických prehľadov a reportovObsah u0161kolenia Kontingenu010dnu00e9 tabuu013eky a grafy:

Kontingenu010dnu00e9 tabuu013eky a grafy patria k najuu017eitou010dneju0161u00edm nu00e1strojom vru00e1mci Excelu. Ich zvlu00e1dnutie je nenu00e1rou010dnu00e9 a zu00e1roveu0148 veu013emi ru00fdchle. Pru00e1ca s klasicku00fdmi excelovsku00fdmi tabuu013ekami, funkciami a grafmi mu00f4u017ee byu0165 zdu013ahavu00e1 a pri veu013ekom mnou017estve u00fadajov aj stresuju00faca. Naproti tomu kontingenu010dnu00e9 tabuu013eky vu0161etko zvlu00e1daju00fa ru00fdchlo. To najdu00f4leu017eiteju0161ie ale je, u017ee si vytvoru00edte prehu013ead presne aku00fd potrebujete. Prehu013ead, ktoru00fd sa veu013emi u013eahko, doslova jednu00fdm kliknutu00edm myu0161ou, aktualizuje a neustu00e1le doku00e1u017ee uku00e1zau0165 pru00e1ve to, u010do je najdu00f4leu017eiteju0161ie pre Vau0161e spru00e1vneu00a0 rozhodnutie.

Zvlu00e1dnite kontingenu010dnu00e9 tabuu013eky, kontingenu010dnu00e9 grafy, tvorbu interaktu00edvnych prehu013eadov au00a0reportov za jeden deu0148.

kontingenčné tabuľky

 • Kontingenu010dnu00e9 tabuu013eky – Zu00e1klady
 • Ru00f4zne mou017enosti pripojenia zdrojovu00fdch u00fadajov.
 • Aktualizu00e1cia u00fadajov v kontingenu010dnej tabuu013eke
 • Triedenie kontingenu010dnu00fdch tabuliek
 • Zoskupovanie kontingenu010dnu00fdch tabuliek
 • Filtrovanie kontingenu010dnu00fdch tabuliek
 • Medzisu00fau010dty a celkovu00e9 su00fau010dty
 • Rozlou017eenia a u0161tu00fdly
 • Vlastnu00e9 vu00fdpou010dtovu00e9 polia au00a0polou017eky
 • Tipy au00a0triky su00a0kontingenu010dnu00fdmi tabuu013ekami
 • Kontingenu010dnu00e9 grafy
 • Pokrou010dilu00e9 mou017enosti u00fapravy kontingenu010dnu00fdch grafov.
 • Pridu00e1vanie au00a0u00faprava dynamicku00fdch prvkov pre kontrolu zobrazovanu00fdch u00fadajov.
 • Vytvu00e1ranie dynamicku00fdch prehu013eadov au00a0reportov.

Bonus: mailovu00e9 konzultu00e1cie priamo su00a0lektorom tu00fdu017edeu0148 po u0161kolenu00ed.

Problu00e9mom kru00e1tkodobu00fdch u0161kolenu00ed bu00fdva chu00fdbaju00faca spu00e4tnu00e1 vu00e4zba. u0160kolenie Vu00e1s nieu010do nauu010du00ed, vy mu00e1te pocit, u017ee vu0161etku00e9mu dokonale rozumiete, ale po u0161kolenu00ed v praktickom pouu017eitu00ed pre Vu00e1s narazu00edte na problu00e9m, ktoru00fd neviete vyrieu0161iu0165. A tu by bolo super, keby ste mohli polou017eiu0165 dodatou010dnu00e9 otu00e1zky. A pru00e1ve taku00fato mou017enosu0165 sme pre Vu00e1s pripravili. Eu0161te tu00fdu017edeu0148 po skonu010denu00ed u0161kolenia lektor odpovie na Vau0161e dodatou010dnu00e9 otu00e1zky na danu00fa tu00e9mu a poradu00ed pri rieu0161enu00ed problu00e9mov prostrednu00edctvom mailu


Radi zodpovieme Vaše otázky