Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie
Názov kurzu: Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie 

Lektor: JUDr. Martin Maliar, JUDr. Danica Birošová

Rozsah: 9 hodín

Termín konania: 29.11.2019 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:30 - 17:30

Miesto konania: Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín   

Cena: 75,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Cieľová skupina: správcovia konkurznej podstaty

Požadované vzdelanie:

Doklad o ukončení:

Cieľ kurzu: Vzhľadom na to, že termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa blíži, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať chýbajúce kreditné body.Vzhľadom na to, že termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa blíži, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať chýbajúce kreditné body. Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Školením vás budú sprevádzať renomovaní odborníci na konkurzné právo, ktorým môžete počas celého seminára klásť konkrétne otázky a hľadať tak možné riešenia problémových situácií vyplývajúcich z praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.

Program

08,30 – 10,45 I. časť prednášky

Výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti insolvenčného práva – JUDr. M. Maliar

10,45 – 11,00 Prestávka

11,00 – 12,30 pokračovanie prednášky

Výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti insolvenčného práva – JUDr. M. Maliar

12,30 – 13,30 Obed

13,30 – 15,45 II. prednáška

Uplatňovanie pokút za oneskorené podanie návrhu na konkurz – skúsenosti z praxe a judikatúra – JUDr. D. Birošová

15,45 – 16,00 Prestávka

16,00 – 17,30 pokračovanie prednášky

Uplatňovanie pokút za oneskorené podanie návrhu na konkurz – skúsenosti z praxe a judikatúra – JUDr. D. Birošová

 

 

Účastnícky poplatok 75 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

JUDr. Martin Maliar

(Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR). V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. , predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín. Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť , a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.


Radi zodpovieme Vaše otázky