Konflikt v hrstiRozsah: 6 hodín

Termín konania: 27.07.2021 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 69,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ľubomíra Hnátová, PhD.

Cieľová skupina: každý

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Ako vznikajú konflikty, ako ich riešiť a čo sa môže stať ak ich riešiť nebudete?Ako vznikajú konflikty, ako ich riešiť a čo sa môže stať ak ich riešiť nebudete?
Konflikt (lat. conflictus – zrážka) je udalosť, spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cieľov (uspokojenie potrieb, realizáciu záujmov) eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identických cieľov. V situácii konfliktu sa vyskytuje napätie. Konflikt je príčinou úzkosti.

PROGRAM

1/ Symptómy nazrievania konfliktnej situácie
2/ Stratégie, štýly riešenia konfliktov
3/ Zásady budovania vzťahu pri riešení konfliktov
4/ Predpoklady konštruktívnej komunikácie pri riešení konfliktu
5/ Komunikácia nepopulárnych správ a opatrení
6/ Riešenie konfliktných a záťažových situácií
7/ Diskusia

poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady Úhradu je potrebné zrealizovať 3 dni pred začiatkom
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-RRMMDD KS-0308 v poznámke skr.názov vzdelávania, meno účastníka. Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
Organizácia:
zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.


Radi zodpovieme Vaše otázky