KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A PREZENTÁCIARozsah: 5 hodín

Termín konania: 26.10.2020 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 9:00 - 14:00

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, Nitra   

Cena: 69,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ľubomíra Hnátová, PhD.

Cieľová skupina: každý

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: certifikát Akadémie vzdelávania Zvolen

Cieľ kurzu: zlepšiť komunikačné zručnostiPROGRAM
Ako to robia šarmantní a charizmatickí ľudia?
Efekty v komunikácii, ktoré na nás pôsobia
Spoločenské pravidlá, spoločenská významnosť
Techniky práce s hlasom a so slovom
Tajomstvá pútavých prezentácií, „horúca“ výbava a barličky
Diskusia, námety účastníkov

poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady Úhradu je potrebné zrealizovať 3 dni pred začiatkom
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-RRMMDD KS-0308 v poznámke skr.názov vzdelávania, meno účastníka. Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
Organizácia:
zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.


Radi zodpovieme Vaše otázky