Kolektívne vyjednávanie ( webinár )Rozsah: 2 hodiny

Termín konania: 01.10.2021 

Dni konania: piatok

Čas konania: 9:00 - 11:00

Miesto konania: Online, , Webinár   

Cena: 60,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: JUDr. Martin Vavro , odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike

Cieľová skupina: personalisti, podnikatelia, konatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Účelom webinára s JUDr. Martinom Vavrom je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou, obsahom kolektívnej zmluvy a jednotlivými fázami a priebehom takéhoto vyjednávania.Účelom webinára s JUDr. Martinom Vavrom je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou, obsahom kolektívnej zmluvy a jednotlivými fázami a priebehom takéhoto vyjednávania. Spoznáte tu rovnako tak písané, ako i nepísané pravidlá pre kolektívne vyjednávanie, ktorého cieľom je úprava pracovných podmienok – vrátane mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a tiež vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami). Lektor zároveň pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike, a preto sa môžete spoľahnúť na overené rady z praxe.

Harmonogram
09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM

•Význam, ciele kolektívneho vyjednávania a jeho účastníci
•Kolektívna zmluva po formálnej a obsahovej stránke
•Priebeh kolektívneho vyjednávania a jeho jednotlivé fázy

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka


Radi zodpovieme Vaše otázky