Webinár: Intrastat – aktuálne v roku 2020Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 07.04.2020 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00 - 15:30

Miesto konania: , ,   

Cena: 96,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Ing. Tibor Vojtko, V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov

Cieľová skupina: Prijali ste v roku 2019 tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie? Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Ing. Tiborom Vojtkom. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT.HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Program

Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT.
•Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
•Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU
•Metodika zberu štatistických údajov
•Postup pri príprave štatistických hlásení
•Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu
•Praktické príklady
•Diskusia, otázky a odpovede

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme zaslať fakturačné údaje, resp objednávku


Radi zodpovieme Vaše otázky