Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE
Názov kurzu: INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 

Lektor: Mgr. Terézia Vaníková, PhD.

Rozsah: 5 hodín

Termín konania: 26.03.2019 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 65,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: aktéri vzdelávania

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: predpoklady a možnosti v podmienkach slovenského školstva9 – 14 hod
s prestávkami na občerstvenie

PROGRAM:

1. Definovanie pojmov integrácia a inklúzia
2. Inklúzia v medzinárodnom meradle
3. Medzinárodné záväzky SR k inklúzii
4. Historický prechod od špeciálneho školstva k inkluzívnemu (ne)vzdelávaniu na Slovensku
5. Záväzok SR k inkluzívnemu vzdelávaniu – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027
6. Aká je zdieľaná predstava aktérov vzdelávania o inkluzívnej škole – výsledky výskumov realizovaných v podmienkach slovenského školstva
7. Praktické cvičenia, sebareflexie, analýza

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Radi zodpovieme Vaše otázky