GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxiRozsah: 6 hodín

Termín konania: 20.11.2020 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica   

Cena: 84,- €  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Cieľová skupina: Pôvodné pravidlá vyplývajúce z nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť ešte dňa 25. 5. 2018, sa v dôsledku aplikačnej praxe neustále menia. Aj v roku 2019 nastalo niekoľko významných zmien z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (EDPB), ktoré upravujú napríklad obsah zmlúv, zavádzajú lehotu záznamu pri monitorovaní priestoru, špecifikujú, ako má vyzerať označenie monitorového priestoru a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Čo sa oproti pôvodnej legislatíve v priebehu rokov 2018-2019 zmenilo a aké najväčšie novinky nás čakajú v roku 2020?

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Školenie s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. je zostavené tak, aby ste boli včas a plne informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracúvaní osobných údajov poznať – od aktuálneho a pripravovaného znenia zákona, cez základné pravidlá spracúvania osobných údajov až po bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené. V rámci programu si navyše priblížime, ako prebieha úradná kontrola v praxi, vďaka čomu budete mať prehľad o tom, aké práva a povinnosti máte vy ako kontrolovaná osoba a naopak aké úrad v pozícii kontrolného orgánu. Oceniť môžete najmä praktický prierez najčastejšími pochybeniami, ktorým sa musíte vyvarovať, aby ste nedostali pokutu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý stihol už od 25. 5. 2018 uložiť sankcie vo výške viac ako 100 000 eur.PROGRAM

Školenie bude zamerané na tieto a ďalšie témy:
•Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR? My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované.
•Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov?
•Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní.
•Máte správne ošetrení vzťah s vaším sprostredkovateľom?
•Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
•Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB?
•Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
•Viete, kedy máte oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov?
•Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
•Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
•Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
•Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Radi zodpovieme Vaše otázky