Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Finančné riadenie sro
Názov kurzu: Finančné riadenie sro 

Lektor: Ing. Mgr. Peter Gábor, DIS, CA

Rozsah: 6

Termín konania: 22.03.2019 

Dni konania: piatok

Čas konania: 8:30 - 14:30

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 75,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: majitelia s.r.o.-čiek, ekonómovia, študenti, ostatní záujemcovia

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: seminár Vám prierezovo sprehľadní základné informácie k úspešnému riadeniu s.r.o.22.9.2018 (sobota)
registrácia od 8,15 hod
prednáška 8,30 – 14,30 hod
prestávky na občerstvenie

 

Obsah vzdelávania:

– prierez podvojným účtovníctvom
– tvorba finančného plánu ( rozpočet)
– finančné výkazy s cieľom vedieť sa v nich orientovať a poznať základné pojmy
– tvorba interných predpisov firmy a ich implementácia
– záväzkové finančné vzťahy a manažment pohľadávok a záväzkov
– praktické príklady
– diskusia


Radi zodpovieme Vaše otázky