Webinár: Finančná analýza v čase KORONAKRÍZY, kalkulácia a cenotvorbaRozsah: 10 hodín

Termín konania: 27.04.2020 - 28.04.2020 

Dni konania: pondelok a utorok

Čas konania: 9:00 - 14:30

Miesto konania: , ,   

Cena: 192,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: Dr. Milan Veščičík, skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou

Cieľová skupina: Seminár je určený najmä finančným a obchodným manažérom, vedúcim ekonomických úsekov, pracovníkom kontrolingu a ďalším podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy finančnej analýzy, kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Situácia v ktorej sme sa dnes ocitli je pre väčšinu podnikov zásadná, a to akým spôsobom túto krízu uchopíme bude mať vplyv na ďalší chod našich spoločností. Práve preto je potrebné včas reagovať tento stav a podniknúť určité kroky, ktoré zamedzia riziko negatívneho dopadu na vašu spoločnosť. Či už ste podnikateľom, živnostníkom alebo manažérom spoločnosti na tomto seminári nájdete praktické rady, ako z pohľadu obchodu a financií zvládnuť toto náročné obdobie a vyťažiť z neho maximum. Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch tak, že vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu aj v čase koronakrízy.2-dňové školenie

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že pre bezpečnosť a ochranu vášho zdravia, sme sa rozhodli nahradiť školenie formou online seminára, ktorý môžete sledovať priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia vášho domova. Náhradný online seminár sa bude konať 27. – 28. 4 . 2020. Počas celého online seminára budete mať možnosť prostredníctvom chatu klásť otázky lektorke/lektorovi, na ktoré vám následne odpovedá. Po zrealizovaní seminára navyše dostanete k dispozícií jeho videozáznam. Zákazníkov, ktorí sú prihlásení na dané školenie budeme o ďalšom postupe informovať emailovou alebo telefonickou formou.

PROGRAM

1. deň
•Ktoré parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér?
•Ako rýchlo odhadnúť problémy a ohrozenia firmy z účtovných výkazov?
•Ktoré finančné ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, ktoré pre banku a pre iných partnerov?
•Aká je obvyklá hierarchia ukazovateľov a kedy sa mení?
•Ako sa vypočíta trhová hodnota firmy a ako ju možno ovplyvniť?
•Ktoré z moderných metód a finančných ukazovateľov (NPV, EVA, …) a ako sú využiteľné v praxi?
•Použiť pre FC priamo údaje z účtovníctva, alebo je vhodné ich upraviť?

2. deň
•Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?
•Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu?
•Ktorú kalkulačnú metódu je kedy vhodné použiť?
•Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky firemné náklady?
•Prečo nestačí sledovať zisk iba za produkty?
•Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?
•Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?
•Kedy a ako poskytovať zľavy, aby boli v súlade s cenovým cieľom a nepoškodili budúcnosť?
•Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre fakturáciu poskytnúť fakturačné údaje, resp objednávku inak v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD

HARMONOGRAM:
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:15 prestávka
13:15 – 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky


Radi zodpovieme Vaše otázky